Grupla Psikolojik Danışmanlık

Jacob Moreno tarafından 1930’lu yıllarda geliştirilen psikodrama, bireylerin gerçekliğini sınamasına, iç görü geliştirmelerine ve duygularını ifade etmelerine yardımcı olmada yaratıcılık ve spontanlıktan yararlanılır. Psikodramada, terapist yönetici rolünü alır ve protogonist seçer, psikodramanın odak noktası ve protogonistin yaşamında önemli olan diğer kişilerin rolünü oynamaları için yardımcılardan yararlanılır. Yardımcılar, izleyiciler arasından gönüllülerdir. Eğlence ve ciddiyeti karıştırarak ve rol değiştirme, ayna gibi teknikleri kullanarak, psikodrama bireylere gelişmelerine ve kendilerini farklı yönlerden gösterebilmelerine yardımcı olabilecek yollar gösterir. Terapist, katılımcıların rollerine yardımcı olduklarını göstermek için psikodramada olumlu bir deneyim sağlar.
Kaynakça
Sharf, R. S. (Eylül 2016). Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.