Kurumsal Hizmetler

Kurum Psikoloğu Nedir?
İşyerlerinde personel alımında ve personel değerlendirmede psikolojik değerlendirme yapan, çalışanların iş performansını en üst seviyede tutmak için işyeri ve dışındaki psikolojik sorunların çözümüne rehberlik eden psikolog ’tur.

Kurum Psikoloğu Ne Yapar?
Kurum çalışanlarına ve ailelerine psikoterapi hizmeti sağlar
Kurumun ihtiyaçları gözönüne alınarak çalışanlara belirli test ve ölçekler uygular
Kurum çalışanlarının motivasyonlarını, çalışma performansını etkileyen sorunları etik kurallar çerçevesinde kuruma rapor sunar.
İnsan Kaynakları ile birlikte çalışarak personel kalite standartlarının yükselmesini sağlar
Kurum personelinin işe odaklanması ve motivasyonun artmasını sağlar
Kurumun ihtiyaçlarına bakılarak gerekli eğitim ve seminerler sunar.
Kurum çalışanların kişisel gelişim ve iletişim becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur.
Kurum Psikoloğunun Ne Gibi Yararı Olur
Çalışanların hem iş yerinde hem de iş yeri dışındaki sorunlarına odaklanarak büyük, orta ve küçük işletmelerin birçoğunda görülen, çalışanların performansını büyük ölçüde etkileyen mobbing, travma, şiddet, aile içi iletişim vb. sorunların önüne geçmeye çalışarak kurum verimliliğini arttırır.

Çalışanlar açısından kolay ulaşılabilir bir hizmet olmasından kuruma aidiyetlik katar

Bazı bilimsel çalışmalar sonucu görülmüştür ki çalışanlarına psikolojik destek sağlayan firmaların sağlık harcamalarında azalmalar, iş verimliliğinde artış, devamsızlıkta düşme ve bunların sonucunda ticari kazançları yükselmiştir.

SİZLERDE EĞER KURUMUNUZDA PSİKOLOJİK DESTEK HİZMETİ SUNMAK İSTİYORSANIZ BİZİ ARAYIN.

WİSC- R Çocuklar İçin Zeka Testi

Objektif Testler

Oyun Terapisi

Çocuk Resim Testleri

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Anne Baba Okulu

Eyvah Çocuğum Ergen Oldu

Çocuk Eğitiminde Anne Baba Tutumu