Yaratıcı Drama Eğitmen Eğitimi

YARATICI DRAMA EĞİTMENLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
01-02 Eylül 2018 – KAYSERİ ‘DE
Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt İçin:
0552 246 32 76
Yaratıcı Drama Eğitimin kazanımları:
Bu program ile kursiyerlerin,
1. Yaratıcı Drama ile ilgili kavramları bilmesi,
2. Yaratıcı Drama, Eğitim, Sanat ve diğer disiplinler (alanlar) ilişkisini kurması,
3. Yaratıcı Dramanın boyutlarını ve öğelerini bilmesi,
4. Yaratıcı Dramaya ilişkin yurtiçi ve yurtdışı alan yazınına hakim olması,
5. Yaratıcı Drama liderlik mesleğinin yeterlik alanlarını bilmesi,
6. Yaratıcı Drama Eğitmenlik/Liderlik uygulama becerisi kazanması,
7. Yaratıcı Dramayı diğer derslerde yöntem olarak kullanması,
8. Yaratıcı Dramayı bir ders olarak yürütebilecek becerileri kazanması,
9. Yaratıcı Dramayı kullanarak yeni programlar geliştirmesi,
10. Çocuk oyunları konusundaki kavramları bilmesi,
11. Çocuk oyunları uygulama konusunda beceri sahibi olması beklenmektedir.

Yaratıcı drama Eğitimine kimler katılabilir?

Psikologlar,
Psikolojik danışmanlar,
Aile danışmanları,
Sosyologlar,
Sosyal Hizmet Uzmanları
Özel eğitimciler
Çocuk gelişimciler,
Okul öncesi öğretmenleri
Sınıf öğretmenleri ve diğer tüm öğretmenler,
Alana ilgi duyan herkes başvuruda bulunabilir.

Yaratıcı Drama Liderliği/ Eğitmenliği Eğitiminin İstihdam Alanları
Bu programı bitirenler; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel eğitim kurumlarının okulöncesi ve ilköğretim programlarındaki drama derslerini yürütebilirler. Güzel Sanatlar Liselerindeki drama derslerini yürütebilirler.
1. MEB’de Tüm Eğitim Kademelerinde Hayat Boyu Öğrenme Üzerinden Okullar Hayat Bulsun Projesi Kapsamında egzersiz açabilirsiniz.
2. İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Üzerinden Egzersiz Açabilirsiniz.
3. 5.6.7. ve 8. sınıflarda Yaratıcı Drama Seçmeli Dersine Öğretmen Olarak Katılabilirsiniz.
4. Yaratıcı Drama Kulübü Kurabilirsiniz.
5. Özel Kurum ve Kuruluşlarda Eğitim Verebilirsiniz.
6. Anaokulu, Kreş, Kolej, Zeka Kulübü, Özel Okul ve Benzeri Kurumlarda Eğitici Olarak Görev Alabilir,Yaratıcı Drama Merkezi Açabilirsiniz.
7. MEB Kurumlarında 9 Sayılı Karar ve 2010/49 Sayılı DERS DIŞI EGZERSİZ ÇALIŞMALARI kapsamında egzersiz açabilirsiniz.
8. Özel Kurum ve Kuruluşlar da Yaratıcı Drama Eğitmeni Lideri Olarak Çalışabilirsiniz.
9. Yaratıcı drama liderliği mesleğinin yeterliliklerini kazanan bireyler;
• Animasyon departmanlarında,
• Çocuk Kulüplerinde
• Organizasyon Şirketlerinde
• Tiyatrolarda
• Eğitim ve Danışmanlık merkezlerinde
• Dernek ve Kurs merkezlerinde
• Özel okul öncesi kurumlarında çalışabilirler.Bir cevap yazın