Yaygın Anksiyete Bozukluğu Nedir?

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Nedir?

Yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) yaşayan kişilerde sürekli ve aşırı bir şekilde olması gerekenden fazla endişe hali görülür. Bu endişe hali kişinin gündelik yaşamını olumsuz yönde etkiler ve bunaltılı dayanılmaz bir hal alır. Bu kişilerde sürekli olumsuzu düşünme ve aşırı endişe genelde aile, iş, para, sağlık gibi konularda görülür. Gündelik hayatımızda hepimiz bu konularda endişe yaşayabiliriz ancak bunun süresinin uzaması, şiddet seviyesinin artması günlük işlerimizi etkiler hale getirmesi sonucu yaygın anksiyete bozukluğu gerçekleşir

Yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk ile beraber anksiyete bozuklukları arasında en çok karşımıza çıkan kaygı bozukluğudur. Yaşam boyu görülme sıklığı %3 – 6 civarlarıdır ve yaşla birlikte artış görülür özellikte yaşlılık döneminde en çok görülen anksiyete bozukluğu yaygın anksiyete bozukluğudur.

 

DSM-5’e göre yaygın anksiyete bozukluğu tanı kriterleri şunlardır;

 • En az altı aylık bir sürenin çoğu gününde bir takım olaylar ya da etkinliklerle (işte ya da okulda başarı gösterebilme gibi) ilgili olarak, aşırı bir kaygı ve kuruntu (kaygılı beklenti) vardır.
 • Kişi, kuruntularını denetim altına almakta güçlük çeker.
 • Bu kaygı ve kuruntuya aşağıdaki altı belirtiden üçü (ya da daha çoğu) eşlik eder. (en azından kimi belirtiler son altı ayın çoğu gününde bulunmuştur) :
 1. Dinginleşememe (huzursuzluk) ya da gergin ya da sürekli diken üzerinde olma.
  2. Kolay yorulma.
  3. Odaklanmada güçlük çekme ya da zihin boşalması.
  4. Kolay kızma.
  5. Kas gerginliği.
  6. Uyku bozukluğu (uykuya dalmakta ya da uykuyu sürdürmekte güçlük çekme ya da dinlendirmeyen,  doyurucu olmayan bir uyku uyuma).
 • Kaygı, kuruntu ya da bedensel belirtiler, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur.
 • Bu bozukluk, bir maddenin (örn. kötüye kullanılabilen bir madde bir ilaç) ya da başka bir sağlık durumunun (örn. hipertiroidi) fizyoloji ile ilgili etkilerine bağlanamaz.
 • Bu bozukluk başka bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanamaz.

Tedavisi

Tedavide hem ilaç hem de psikoterapi birlikte uygulanmaktadır. Orta derecede yaygın anksiyete bozukluğu yaşayan hastalara sadece psikoterapinin yeterli geldiğini gösteren çalışmalar vardır. Yaygın anksiyete bozukluğunda en sık kullanılan terapi yöntemi Bilişsel Davranışçı Terapidir.  Özellikle depresyonunda eşlik ettiği yaygın anksiyete bozukluğunda ilaçtan daha etkili olduğunu gösteren çalışma bulguları vardır.

Yaygın Anksiyete Bozukluğuna Bilişsel Davranuşçı Terapi desteği almak için Sır Psikoloji’den randevu alabilirsiniz.Bir cevap yazın