Bireysel Danışmanlık

Obsesif kompilsif bozukluk
Panik atak
Özgül Fobi
Sosyal Fobi
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

  • Yaşam başarısının arttırılması
  • Özgüven arttırma
  • Endişelerle başedebilme
  • Kayıpların üstesinden gelebilme
  • Yaşamdan zevk alabilme
  • İletişim becerileri
  • Öfke kontrolü
  • Stres ile başetme
  • Zeka, kişilik, ilgi-yetenek ve dikkat testleri

Davranışlarımız ve duygularımız bizim bilişsel sürecimizin ve kavramlarımızın bir sonucudur. Özellikle, danışanların otomatik düşünceleri, ara inançları, ve temel şemaları; depresyon, anksiyete ve diğer başka türdeki psikolojik bozuklukla ilişkilidir. Otamatik düşünceler, temel inanç veya şemalarla ilişkili olan kısaltılmış bir formdaki söylemler ya da imajlardır. İnançlar ve şemalar, bazen bizim gündelik farkındalıklarımız dışında fonksiyon gösteren, daha ayrıntılı olan kavramlardır. Şemalar, deneyimlerin organizasyonlarına yardımcı olan ve olayları algılama biçimlerimizi etkileyebilen karmaşık bilişsel yapılardır.
Bilişsel terapistler, iş birlikçi denetimlerden-düşünceleri, varsayımları ve inançları gerçekler olarak değil de hipotezler olarak inceleme sürecinden – yararlanarak danışanlarına yardımcı olur. Bilişsel terapist bir uzmandır ve danışan da sistemi öğrendikçe danışma adına daha çok sorumluluk alması beklenen bir öğrencidir. Hem bilişsel hemde davranışçı teknikler kullanılır ve danışanlara neredeyse her zaman için bir ev ödevi verilir.
BDT’nin güçlü yanı, açık ve yapılandırılmış olmasıdır. Terapistinin uzman olmasını bekleyen danışanlara iyi bir şekilde hitap etmektedir. BDT’nin etkili olduğu birçok araştırma tarafından kanıtlanmaktadır.
Kaynakça
Murdock, N. (Kasım 2014). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları Olgu Sunumu Yaklaşımıyla. İstanbul: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD.ŞT.

Çözüm odaklı danışma yaklaşımı, danışanın güçlü yanlarına ve mevcut kaynaklarına odaklaşan bir yaklaşımdır. Yapılandırmacı bir yaklaşımdır ve geleneksel danışma modellerine karşı köklü bir alternatif model olarak ortaya çıkmıştır. Danışanın problemini ele alıp en ince noktasına kadar inceleyerek vakit harcamak yerine, odak noktası olarak şikayetin olmadığı zamanlara veya istisnalara yönelinmiştir. Bu yaklaşımda çözüm vurgulanmaktadır ve problemin meydana gelişinden daha çok istisnaları vurgulayan dil ve tekniğin kullanılmasına büyük bir özen gösterilmektedir. Murdock, N. (Kasım 2014).