Kayseri Çocuk Ergen PsikologSır Psikoloji

Kayseri Çocuk Psikoloğu


Kayseri Çocuk Psikoloğu | Kayseri Pedagog

Kayseri Çocuk ve ergen danışmanlığı hizmetleri, büyüme sürecinde olan ve henüz duygusal ya da davranışsal gelişimini tamamlamamış çocuk ve ergenlerle birlikte yürütülür. Çocuk psikoterapisinde amaç bireylerin yaşadıkları sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak ve onlara farkındalık aşılamaktır.

Pedagoji hizmeti boyunca zaman zaman ebeveynlerden de yardım alınmalıdır. Böylece düzenli bir gelişme sağlanması açısından altta yatan psikolojik sorunların çözümünde hız kazanılır. Çocukta ya da ergende baş gösteren ruhsal bozukluklar aslında bir bakıma bireylerin yardım çağrısı olarak algılanmalıdır. Bu algı sağlandıktan sonra çocuk ya da ergen üzerinde çeşitli psikoterapi teknikleri uygulanarak, gelişimsel süreç içerisinde bulundukları yaşa uygun olacak şekilde, sorunların üstesinden gelme, sınırları çizebilme ve çevresiyle sağlıklı bir iletişim kurabilme yetileri kazandırılır.

Çocuk ve ergenlik dönemi henüz ruhsal, bedensel ve zihinsel gelişimin tam sağlanamadığı bir süreçtir. Ancak gelişim her ne kadar tam olarak sağlanmasa da her bireyde farklı hızlarda ilerlemektedir. Bu dönemde ortaya çıkan ya da çıkabilecek her türlü sorun için çözüm yolları üretme, psikoterapistlerden yardım alma gibi davranışlar son derece akıllıca olacaktır.

Sorunlar biriktiği takdirde altından kalkılamaz bir duruma dönüşecek, zaman zaman yaşanan psikolojik krizler ortaya çıkacaktır. Çocuk ya da ergenin tüm gelişimsel süreci etkilenecek ve sonrasında psikosomatik durumlar baş gösterecektir. Bunun için erken önlem almak ve çözüm sürecine başlamak, ilerde oluşabilecek pek çok sorunun önlenmesine katkı sağlayacaktır.

Çocuk ve ergen danışmanlığı almanın yararları, yetişkin çağda ortaya çıkacaktır. Birey, kendi içinde yaşadığı ruhsal sorunlarla başa çıkma yöntemlerini öğrendiği için zorlanmadan hayatı üzerinde söz sahibi olabilecektir. Çevresine karşı sınırlarını çizme ve etkili iletişim kurabilme yöntemlerini etkili bir biçimde kullanacaktır.

Çocuk Ve Ergenle Nasıl İletişim Kurulur?

Öncelikli olarak yetişkinlerle kurulan iletişim, çocuk ya da ergende etkili olmayacaktır. Danışmanlık süreci boyunca ailenin yardımıyla çocuk hakkında ayrıntılı bilgi toplamakta fayda vardır. Daha sonra çocuğa ya da ergene uygulanacak çeşitli psikolojik testlerle sonun kaynağının ne olduğu anlaşılmaya çalışılır.

Köken belirlendikten sonra da çözüme yönelik psikoterapi ekollerinden uygun olanını seçmek tedavi sürecinde önemli bir basamaktır. Çocuk ya da ergenle birebir iletişim kurmak ve bireyi gözlemlemek tedavi sürecinde psikoterapiste yardımcı olur. Gözlem yoluyla da birçok bilgi elde edilir.

Bütün bunlar gerçekleştikten sonra problemin niteliğine ve bireyin ihtiyacına göre bireysel danışmanlık ve psikoterapi verilerek seanslarla süreç ilerler. İşbirliği gerekirse aile ya da okulla görüşmeler sağlanmalıdır. Çocuk ya da ergenlerle çalışırken uzmanlar genelde aşağıda yer alan terapi yöntemlerini tercih etmektedir;

Oyun terapisi
EMDR terapi
Psikodrama
Sanat terapisi
Çözüm odaklı terapi
Aile danışmanlığı ve ebeveyn danışmanlığı

Çocuk Ve Ergenlerde Oluşabilecek Psikolojik Sorunlar

Çocuk ve ergen danışmanlığı, bireylerde gelişimsel süreçleri boyunca oluşabilecek sorunlar ve bunların çözüm yolları ile uğraşır. İlerleyen zamanlarda problemlerin önüne geçebilmek adına daha çocukken önlem almak ve çocuklarda görülebilecek psikolojik sorunları bilmek son derece önemlidir.

Ebeveynler zaman zaman günlük hayatın stresiyle çocuklarıyla ilgilenmekte sıkıntı çekerler ve süreç içinden çıkılmaz bir hale gelir. Böyle durumlarla karşılaşmamak için bilinçli olmakta fayda var.

Tüm dünyada çocuk ve ergenlerde görülen başlıca psikolojik sorunlara değinelim ve bunları kısaca açıklayalım;

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu; en sık karşılaşılan sorundur. Çocuk henüz okula başlamadan fark edilirse terapi yöntemleri ile ciddi aşama kaydedilir. Fakat her yaşta çözümü mümkündür.

Öğrenme güçlüğü; özellikle okul çağının başında sıklıkla yaşanan durumdur. Çocuk ya da ergenin kişilik özelliğine göre uygun psikoterapi yöntemi sorunu çözmeye epey yardımcı olacaktır.
Enüresiz ve enkoprezis; halk arasında altına kaçırma ve altına kaka yapma tanımları kullanılır. Bu sorunlarla karşılaşan ebeveynlerin mutlaka bir uzmandan yardım almaları gerekir.
Obsesif kompülsif bozukluk; küçük yaşlarda yeterli önlem alınırsa ilerleyen süreçte takıntılı ve tekrarlayan davranışlardan birey kurtulacaktır.
Fobiler;çeşitliliği oldukça fazladır. Su korkusu, yabancı bireylerle tanışma korkusu, kapalı alan korkusu en fazla görülen tipleridir.
Tikler ve konuşma bozuklukları; zamanında uygulanacak terapi yöntemleri ile hastadan tam remisyon sağlamak mümkündür.
Panik atak; toplumun %60’ında görülen bir psikosomatik problemdir. Ancak uygun tedavi yöntemleri ile üstesinden kolayca gelinebilmektedir.
Yeme bozuklukları;özellikle ergenlerin yaşadığı problemlerin başında gelir. Bireyler anoreksiya nevroza ya da bulimia gibi sorunlarla baş etmekte zorluk çektikleri için konunun uzmanından yardım almakta fayda vardır.
Karşıt gelme bozukluğu; anne ve babasına karşı davranışlarının ölçüsünü belirleyemeyen çocuklarda görülen psikolojik bir sorundur. Erken önlem alınması, bireyin ileriki yaşantısında daha rahat etmesine yardımcı olacaktır.

Çocuk Ve Ergenlerde Psikoterapiye Hangi Durumlarda Başvurulmalıdır?

Çocuk ve ergen danışmanlığı, çocukta ya da ergende gözlenen sıradışı ve normal olmayan davranışlara karşı etkili bir çözüm yöntemi olabilmektedir. Ebeveynlere bu konuda oldukça fazla görev düşmekte ve çocuklarında aşağıdaki gibi bir sorun hissettiklerinde konuyla ilgili bir uzmandan yardım almalarında fayda görmekteyiz;

Aileye yeni katılacak bebeği kabullenememe durumlarında
Doğumdan başlayarak sağlıklı bir psikolojik gelişim durumlarında
Oyuncaklarla doğru bir şekilde oynamada sorun varsa
Ebeveynlerin yaklaşımı sonucunda çocukta oluşan psikolojik sorunlarda
Çiftlerin boşanma süreçlerinde
Yaşam alanı değişikliği durumlarında
Çocuk ya da ergende yaşanan uyku ve yeme bozukluklarında
Tik ve konuşma bozuklukları gibi durumlarda
Aşırı hiperaktif ya da aşırı hareketsiz kalma durumlarında
Ebeveynlere aşırı bağımlılık
Tek başına yapması gereken sorumlulukları yerine getiremediğinde
Fobi( okul fobisi, sosyal fobi…)
Okul ve arkadaşlarla yaşanan sorunlarda
Özgüven eksikliği ve kaygı bozukluklarında
Akademik başarısızlık durumlarında…

Psikoterapiye İhtiyaç Duyduğu Çocuğa Nasıl Anlatılmalıdır?

Çocuk ve ergen danışmanlığı alanında belki de en zor soru budur. Psikoterapiye ihtiyacı olan bir çocuğa bu durum nasıl anlatılır? Öncelikle bu konuda ebeveynlere büyük sorumluluk düşmektedir. Fakat zaman zaman birçok ebeveyn, çocuklarının psikoterapi almaları konusunda aşağılanabileceklerini ya da suçlanabileceklerini bile sanmaktadır.

Psikoterapinin ilk aşamalarında böyle bir kaygı son derece normaldir. Zamanla böyle bir yardımı almada bir sakınca olmadığını anlayacak ve çocuklarına da bunu anlatmaya çalışacaklardır. Zaten psikolojik danışmanlık hizmetlerinde de amaç; çocuk ya da ergenle aile arasındaki uyumu sağlayarak problemlere daha kalıcı çözüm önerileri sunmaktır.

Çocuk ya da ergenler çoğu zaman psikoterapiste gidip yardım alma konusunda çekimser davranırlar. Korku gibi bir duygu çocuklarda genelde yerleşmediği için, etraftan duyma bilgilerle bu çekimserlik durumlarını pekiştirirler.

Hatta pek çok insan psikoterapinin sadece ilaç içmeye zorlanmak olduğunu anlamakta ve çocuğa da bunu anlatarak daha fazla korkmasına sebep olmaktadır. Ancak, bir defa psikoterapi seansına katılan çocukta aslında durumun gerçek boyutunun böyle olmadığı fikri beyninde yer edinecektir. Süreç ilerledikçe de problemlerinin farkına varacak ve daha sağlıklı bir ruh haliyle bilişsel gelişimini ilerletme yolunda adımlar atacaktır.

Çocuk yetiştirirken uzmandan yardım almak ve çocuğun ruhsal, bedensel ve zihinsel gelişimi sürecinde çocuk ve ergen danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmak, olumsuz bir durum olarak algılanmamalıdır. Aksine erişkin çağda yaşanabilecek pek çok soruna karşı önceden önlem almaktır. Bu farkındalığa ulaştıktan sonra daha sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek mümkündür.

RANDEVU ALIN..

RANDEVU MAİL:


  İsminiz

  E-mail Adresiniz

  Doktor Tercihiniz

  Tarih

  Düşünceleriniz


  Sır Psikoloji

  Günümüzde yaşam koşullarının hızla değişmesi, bireyleri psikolojik, sosyal ve akademik yönden pek çok sorunla yüz yüze getirmektedir. Sorunlarımızla başa çıkabilmek için yalnızca kişisel gayretlerimiz yeterli gelememekte profesyonel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.

  Bizler bu ihtiyacı fark edip 2016 yılında Sır Psikoloji Aile Danışma Merkezini kurduk.Kurumumuz T.C. Kayseri Valiliği tarafından ruhsatlandırılmış Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bir kurumdur.

  Amacımız, bireylerin yaşam kalitelerini artmasını sağlayıp, bireysel iyilik hallerine, psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak bunun içinde Psikoloji biliminin bilgi ve birikimlerini danışanlarımızın hizmetine sunmaktır.

  Copyright by Sır Psikoloji 2020. All rights reserved.