Cinsel DanışmanlıkSır Psikoloji

CİNSEL DANIŞMANLIK


Cinsel Danışmanlık

Cinsel danışmanlık çiftlerin yaşadıkları cinsel problemlere ilişkin çözüme ulaşmak adına yapılan bir psikolojik danışmanlık türüdür. Cinsellik hakkında bilgilendirme yapılır ve cinsel işlev bozukluğuna ilişkin terapiler uygulanır.

Cinsel danışmanlara başvuran çiftlerin problemleri belirlenir, problemin çözümüne ilişkin süreç planlaması yapılarak terapiye başlanır. Cinsel problemler tek kişinin değil çiftin problemleri olduğu için terapiye çift olarak gidilmesi daha uygundur.

Cinsel Sorunlara Nasıl Terapi Yapılır?

Yaşamımızın önemli bir parçası olan cinsellikle ilgili tarihte ilk çalışmaları Virginia Johnson ve William Masters gerçekleştirmiştir. Birçok cinsel sorun hakkında eğitim vermişler ve birçok cinsel problemin özel masaj teknikleri ile çözülebileceğini göstermişlerdir.

İnsan içerisinde bulunduğu çevrenin tüm koşullarından etkilenir. Cinsellikte sadece organlarla yaşanan bir olgu olmadığı için psikolojik, sosyolojik ve bedensel koşullar cinsel yaşamınız üzerinde etkilidir. Cinsellikle ilgili geçmişten günümüze kadar gelen farklı inanışlar ve düşünceler mevcuttur. Ancak zamanla görülmüştür ki bunların çoğu yanlıştır. Cinsel problemlerin temelinde bedensel ve psikolojik etkenler yer almaktadır.

Cinsel terapistlerin ilk amacı çiftleri cinsellik hakkında eğitmek ve bilgilendirmektedir. Cinsel terapilerde terapistler ilk olarak yaşanan cinsel sorunun kaynağını bulmaya çalışırlar.
Cinsel sorunun kaynağı fiziksel bir nedene bağlı ise ürologlar, kadın doğum uzmanları ya da psikiyatristler tarafından ilaç tedavisi gibi tıbbi tedaviler uygulanır.

Eğer cinsel problemin temel sebebi psikolojik problemler ise ya da tıbbi problemlere psikolojik problemlerde eklenerek durum ağırlaşmış ise mutlaka cinsel terapi uygulanmalı veya tıbbi tedavi ile etkileşim içerisinde olarak ilave edilmelidir.

Cinsel terapi için de bilimsel veriler gereklidir ve cinsel terapiler mutlaka bu alanda eğitim almış psikiyatristler ya da klinik psikologlar tarafından gerçekleştirilmelidir.
Dünyada ve ülkemizde 1970 yılından bu yana birçok cinsel sorun başarılı ile tedavi edilmiştir. Bu cinsel problemler şu şekildedir:

Cinsel isteksizlik
Vajinismus
Erken boşalma
Ağrılı cinsel ilişki
Sertleşme problemi
Geç boşalma
Cinsel bilgi yetersizliği
Porno bağımlılığı
Cinsel kimlik ile ilgili sorunlar
Cinsel sapkınlıklar
Eşler arasında yaşanan cinsel uyumsuzluk

Cinsel terapi çiftler için bir öğrenme biçimidir. Tamamen mahrem bir ortam oluşturularak kişinin kendi denetiminde kimliğini, kendisini, benliğini, cinselliğini ve ilişkisini keşfetmesine olanak sağlanır ve cesaretlendirilir.

Bu öğrenme ve keşif süreci kişinin özelliklerine göre farklı hızlarda gelişebilir. Hiçbir zaman cinsel problemler salt bedensel bir problem olarak değerlendirilmemelidir. Eğer cinsel sorunlara ilişkin ilaçlı bir tedavi uygulanıyorsa bile mutlaka çiftlerin cinsel terapilere gitmesi ve cinsel terapinin de tedavinin bir parçası haline getirilmesi gereklidir.

Cinsel Terapistler Hangi Özelliklere Sahiptir?

İlk olarak cinsel terapistler kendi mesleklerinin etik kurallarına hakim olmalıdırlar. Bunun yanı sıra hoşgörülü, esnek, cinsellik konusuna ilişkin önyargıları olmayan, farklılıklara karşı saygılı, tarafsız, güvenilir ve bu alanda eğitim almış kişiler olmalıdır.

Terapistler danışanlarına karşı yetkilerini açıkça belirtmeli ve mutlaka danışanın menfaatlerini korumalıdırlar. Terapistler danışanlarına ilişkin herhangi bir tanı koymadan önce çiftlerin öykülerini dinlemeli ve gereken tetkikleri uygulamalıdırlar. Yeterli öykü ve tetkik olmadan konulan tanılar hastaların iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir, hastaların zarar görmesine yol açabilir. Ayrıca bu durum etik ihlal sayılmaktadır.

Terapistler tanı koyduktan sonra uygulanacak tedavinin seçilmesi esnasında danışanlarını tedavinin türlerinin özellikleri hakkında detaylı olarak bilgilendirmeli tedaviye başlamadan önce danışan ile ortak bir noktada buluşmalıdır.

Cinsel terapistler danışanlarına ait edindikleri tüm bilgileri üçüncü kişilere karşı saklı tutmak zorundadır. Ayrıca danışan ile terapist arasında duygusal ve cinsel olarak herhangi bir yakınlığın olmaması gereklidir. Terapist ve danışan sosyal ve ticari hayatta herhangi bir ilişki içerisinde olmamalıdır.

En Sık Karşılaşılan Cinsel Sorunlar Nelerdir?

Ereksiyon Problemleri: Erkeklerde cinsel ilişki öncesinde ve esnasında yeterli ereksiyonun yani sertleşmenin olmamasından kaynaklanan bir problemdir. Birçok kişi bu problemlerinin farklı yollarla elde ettikleri sertleştirici ve cinsel istek arttırıcı ilaçlar ile gidermeye çalışır.

Ancak temelinde var olan psikolojik nedenlerin belirlenmesi hem tıbbi tedavi hem de psikolojik terapinin birlikte yürütülmesi gereken bir problemdir. Psikolojik desteğin ve verilen egzersizlerin başarı oranını önemli ölçüde arttırdığı gözlemlenmiştir.

İstek Farkları: Çiftler arasında cinsel ilişkinin ne sıklıkla ve ne zaman gerçekleşeceği ile ilgili anlaşmazlıklar yaşanması en sık karşılaşılan problemlerden biridir. Cinsel terapiye çift olarak gidilmelidir. Uzman terapistler her iki taraf için de kabul edilebilir sıklık ve yol bulunması konusunda çiftlere yardımcı olmaktadır.

Bu probleme ilişkin başvuran çiftlerin üçte ikisinde erkeklerin kadınlara göre daha sık cinsel ilişki beklentisinde olduğu gözlenmiştir.
Vajinismus: Genellikle kadınlarda hiçbir fiziksel problem olmadığı halde cinsel ilişki esnasında pelvik kaslarındaki kasılmalar nedeniyle yaşanılan cinsel ilişkiye girememe ya da ağrılı cinsel ilişki yaşama durumudur. Vajinusmus cinsel problemler arasında terapist desteği ile en rahat ve en hızlı çözülebilen problemlerden biridir.

Vajinusmus özellikle cinsellik hakkında doğru ve yeterli bilgilere sahip olmayan kadınların yaşadıkları endişe, korku ve kaygı beraberinde gelişen bir problemdir. Cinsel danışmanların çiftlere vereceği cinsel eğitim ve egzersizler ile yersiz korku ve endişe giderilerek çözüme kavuşturulacaktır.

Cinsel Terapilerde Neler Yapılır Neler Yapılmaz?

Cinsel terapiler bu alanda eğitim almış uzman psikologlar ve psikiyatristler tarafından özel danışmanlık merkezlerinde ya da hastanelerde yapılmaktadır. Cinsel problemleri olduğunu düşünen ve bu konu ile ilgili başvuran kişilerin tek değil eşleri ile gelmesi önerilen bir tedavi biçimidir.

Eşlerin cinsel terapilere birlikte katılmaları tedavinin başarı hızını ve oranını büyük ölçüde arttırmaktadır. Cinsel terapilerde kişiler özel mahrem alanlar oluşturularak kendilerini güvende hissetmeleri sağlanır.

İlk olarak partnerlerle ayrı ayrı görüşülür ve her birinin bakış açısından cinsel öykü ve cinsel problemler belirlenir. Çiftlerin kesiştikleri sorun alanları belirlenerek ortak görüşmelere başlanır. Yeterli öykü birikimi olana kadar çiftlerle olan görüşmeler devam eder. Görüşmelerin süresi, temel ilkeleri ve sıklığı belirlenerek görüşmeler devam eder.

Cinsel danışmanlar bu süreçte çiftlerin cinsel eğitimlerine de ağırlık verir. Çiftlere cinsel bölgelerin fizyolojisi, anatomisi hakkında bilgiler verilir. Cinsellik kavramının netleştirilmesi sağlanır ve yanlış cinsel inanışlar belirlenerek çiftlerin yaptığı hatalar tespit edilir. Terapistler cinsel danışmanlık esnasında çiftlere çeşitli ödevler vererek bunları uygulamalarını isteyebilir.
Cinsel terapilerde uygulanan yöntemlerin temeli mutlaka bilimsel kanıtlara dayanmalıdır.

Bu nedenle bu alanda uzmanlık sahibi olmayan hiç kimse terapi yapamaz. Terapistler cinsel problemlerin kaynağının bedensel olduğunu fark ettikleri anda danışanlarını gerekli alana yöneltmelidir. Cinsel terapide hiçbir şekilde bedensel incelemeler uygulanmaz. Terapistlerin mekanında çiftler cinsel ilişki kurmaz.

Cinsel Terapide Başarı Oranı Nedir?

Cinsel terapiler eğer uzman kişiler tarafından yürütülüyorsa tedaviler genellikle kısa sürede olumlu sonuçlar meydana getirmektedir. Cinsel terapilerde eşlerin ikisinin de düzenli katılımı ve istekli oluşları terapinin başarısını ve hızını etkileyen en önemli faktördür.

Çiftler cinsel danışmanlık hizmetinden sağlıklı olarak faydalanmak istiyorlarsa görüştükleri terapistlerine yaşadıkları problemleri eksiksiz ve değiştirmeden anlatmalıdırlar. Aksi halde yanlış tanıların konması cinsel problemlerin daha da kötüye gitmesine sebep olabilmektedir.

Cinsel terapiler ev ödevleri, karşılıklı konuşmalar şeklinde ilerleyen disiplinli bir süreçtir. Bu süreç tamamlandıktan sonra terapistler tarafından sona erdirilir. Terapi esnasında istenenlerin yapılmaması ya da terapinin yarıda kesilmesi problemin nüks etmesine sebep olmaktadır.

RANDEVU ALIN..

RANDEVU MAİL:


  İsminiz

  E-mail Adresiniz

  Doktor Tercihiniz

  Tarih

  Düşünceleriniz


  Sır Psikoloji

  Günümüzde yaşam koşullarının hızla değişmesi, bireyleri psikolojik, sosyal ve akademik yönden pek çok sorunla yüz yüze getirmektedir. Sorunlarımızla başa çıkabilmek için yalnızca kişisel gayretlerimiz yeterli gelememekte profesyonel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.

  Bizler bu ihtiyacı fark edip 2016 yılında Sır Psikoloji Aile Danışma Merkezini kurduk.Kurumumuz T.C. Kayseri Valiliği tarafından ruhsatlandırılmış Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bir kurumdur.

  Amacımız, bireylerin yaşam kalitelerini artmasını sağlayıp, bireysel iyilik hallerine, psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak bunun içinde Psikoloji biliminin bilgi ve birikimlerini danışanlarımızın hizmetine sunmaktır.

  Copyright by Sır Psikoloji 2020. All rights reserved.