Kayseri PsikologSır Psikoloji

Kayseri Psikolog


Kayseri Psikolog

Psikolojik Danışmanlıklara ilişkin ne bir tanım yapmak güçtür. Ancak sözlü iletişime dayanan psikolojik ve duygusal rahatsızlıkları ortadan kaldıran terapiler danışmanlık olarak değerlendirilmektedir. Birçoğumuz günlük yaşamımızda genellikle ruhsal, duygusal ve psikolojik olarak hırpalanırız ancak bu durumun farkına varmayız.

“Tersliklerin hep sizi bulması”, “olayların hiçbir zaman istediğiniz gibi gelişmemesi”, “ulaşmak istediğiniz hedef için her yolu denemeniz ancak olmaması” gibi durumları sıklıkla yaşıyorsanız içinde yaşadığınız bu durumların daha kısa sürede çözülmesi ve değerlendirilmesi için kayseri psikolog randevusu almanız gereklidir.

Psikolojik danışmanlık, kişinin her yönden kendini daha iyi tanıması ve değerlendirmesi için bireylerle birebir görüşmeler yaparak bu görüşmelerde sözlü iletişim ile kişilerin benliklerini ortaya çıkaran gizlilik esaslarına dayalı bireysel bir süreçtir.

Özellikle en iyi psikolog araştırması yaparken güvenilen  bir psikolog kliniğinden  alınan  psikolog randevusu  her zaman kişinin yaşam kalitesini arttıran bir süreçtir. Güven ilişkisi danışan ve psikolog arasında bir uyum ve iş birliği olmasına yardımcı olur.

Karşılıklı güvene dayalı bir zemin oluşturarak iyileştirici bir süreç oluşumuna katkı sağlar. Psikoterapi sayesinde kişiler kendileriyle ilgili birçok bilgiyi psikoterapist ile paylaşır ve kendisini yeniden keşfeder.

Psikoterapi Süreci Nasıl İlerler?

İlk olarak unutulmamalıdır ki psikoterapi  danışan ve psikoterapist arasında ilerleyen bir süreçtir ve danışanın bilgileri üçüncü şahıslarla asla paylaşılmaz. Psikolojik danışmanlık sürecinin işlevi ve aşamaları şu şekildedir:

Sosyal bir varlık olduğumuz için biz fark etmesek de gün içerisinde psikolojik ve duygusal olarak yıpratıcı olaylar yaşarız. Çoğu insan zaman içerisinde kendini değersiz hisseder ve aradığı sosyal çevreyi oluşturamaz. Psikoterapi sürecinde danışan ile psikolog arasında oluşan ilişkinin saygıya dayalı olması ve danışanın kendini değerli hissetmesi sayesinde iyileştirici bir ilişki ortamı oluşturulur.

O yüzden danışanlar çoğu kez bastırılan duygularının ve iç dünyalarında çözemedikleri problemlerin farkında olmayabilirler. Yapılan psikoterapiler sonucunda danışanın içerisinde bulunduğu duruma farklı bir gözle bakması ve olayları yeniden değerlendirmesi sağlanır.

Çoğu kez insanlar yaşadıkları küçük olayların ilerleyen süreçte kendileri için sonuçlarını kestiremezler. Kurulan sözlü iletişim sayesinde bilinç ile bilinçaltı arasında bağ kurularak beyinde yeni sinirsel ağlar oluşturulur. Kişileri etkileyen olaylar ve sonuçlarının bugüne etkisi belirlenmeye çalışılır.

Çocukluk döneminde her bir insanın kendini dış dünyaya karşı savunması için geliştirdiği bir koruma mekanizması vardır. Ancak bu mekanizma daha olgun ve işlevsel bir hale getirilmezse hem hiçbir işe yaramaz hem de bugün ki hayatınızı zorlaştırır. Bu nedenle koruma mekanizmasının olgunlaştırılması sağlanır ve etkili bir hale getirilir.

Kişinin kendi hayatını hiçbir zaman dışardan bir bakış açısıyla değerlendirmemesi yaşadığı olayları çoğu zaman içinden çıkılmaz bir hale getirebilir. Kişinin hayatına ve ilişkilerine dair bakış açıları geliştirilerek kendi hayatını ve yaşadığı olayları farklı yönlerden gözlemleme ve değerlendirme şansı verilir.

Yaşadığı olayları tek boyutta değil birden fazla boyutta değerlendiren kişiler kendilerini sınırlayan durumları ve düşünceleri daha kolay fark ederek hayatlarını kolaylaştırırlar.

Psikoterapi teknikleri sayesinde şu anda yaşanan sorunların kaynaklarının neler olduğu, üstesinden gelinemeyen zorlukların nasıl aşılabileceği gibi durumlar değerlendirilir.

Çoğu zaman insanların kendi yeteneklerini ve iç dünyalarını tanımamaları kişileri kısıtlar. Psikoterapi teknikleri sayesinde kişilerin iç dünyaları geliştirilmeye çalışılır. Kişilerin sahip oldukları özel yetenekler ve zevkler belirlenir.

Kısacası, kişinin kendisi ile daha verimli zaman geçirebilmesi sağlanır. Kendisiyle barışık ve kendisini daha iyi tanıyan insanlar her zaman gelişime daha açıktır ve değişimlere daha kolay uyum sağlarlar.

Kayseri Psikolog Randevu Nedenleri Nelerdir?

Kaygı Bozukluğu, Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Hayattan zevk alamama gibi depresif duygular
Sosyal hayatta ve günlük hayatta sıklıkla görülen panik atak
Kişilerin sosyal fobi sahibi olması
Herhangi bir tıbbi nedeni olmayan bedensel sıkıntılar
Kişilerin karar vermede güçlük yaşamaları
Cinsel problemler
Hayatındaki insanlarla ikili ilişkilerde yaşanan uyum zorlukları
Genele yayılmış çaresizlik hissi
Kronik olarak kişilerin kendilerini yorgun hissetmeleri
Öfke kontrolü
Kişinin kendini yalnız hissetmesi
Anlaşılmama hissi
Sosyal hayatta ve iş hayatında özgüven eksikliği
Karşılaşılan sorunların üstesinden gelememe durumu

Psikolojik Danışma Aşamaları Nelerdir?

1997 yılında Amerikan Psikolojik Danışmanlık Derneği psikolojik danışmanlıkla ilgili şu tanımı kabul etmiştir: “Ruh sağlığı, psikoloji ve gelişim ilkelerinin; bilişsel, duyuşsal, davranışsal ve etkileşimsel müdahale stratejileri aracılığıyla, bireyin iyi oluşu, kişisel ve meslek gelişimi ile patoloji konularını ele alacak şekilde uygulaması”dır.

Bu tanımı incelediğimizde psikolojik danışma sürecinin bir hedefi olduğunu ve bu hedefe ulaşabilmek için de sürecin, danışanın ve danışmanın belirli özellikleri olması gerektiği belirlenmiştir. Psikolojik danışmanlık sürecine ilişkin aşamalar 2003 yılında Myrick tarafından şu şekilde sıralanmıştır:

Başlangıç ve alışma süreci
Danışan ile danışman arasında ilişki kurma ve değerlendirme süreci
Kişiyi keşfetme ve kişiye özgü derin bilgileri keşif süreci
Olaylara ilişkin yoğunlaşma ve hedef belirleme süreci
Yapılacakları planlama ve hayata geçirme süreci
Hayata geçirilen olgulara ilişkin veri toplama ve ara verme süreci
Olayları inceleme ve değerlendirme süreci
Sürecin tamamlanması ve ayrılış

Burada en çok öneme sahip olan süreç başlangıç ve alışma sürecidir. Bu süreçte danışan ile danışman arasında kurulacak ilişkinin sağlam bir zemine oturtulması ve danışanın kendini bu ilişkide güvende hissetmesi gereklidir. Ayrıca kurulacak ilişkide saygı ve ortak bir hedef oluşturmada ilerleyen süreçte kurulan iletişimi kolaylaştıracak ve süreci hızlandıracaktır.

Süreç Nasıl Biter?

Psikolojik danışmalık alan ya da almak isteyen kişilerin aklına ilk gelen soru bu sürecin süresinin uzunluğudur. Ancak adından da anlaşılacağı üzere bu süreç bireysel bir yapıdadır ve danışanın içinde bulunduğu durumun özellikleri, danışan ve psikolojik danışman arasındaki ilişki, danışanın sürece uyumu gibi olgulardan etkilenmektedir.

Birçok kişi psikoterapi sürecine başladıktan bir süre sonra kendini daha iyi hissettiğinde süreci yarıda kesmektedir. Ancak bu durum kesin bir çözüm olmadığı için kişinin aynı problemleri yaşama ihtimalini ortaya çıkarmaktadır.

Psikoterapi süreci kişinin kendi yaşamını ve yaşamında var olan sorunları daha berrak bir hale getirdiği süreçtir. Psikoterapistler aldıkları eğitim doğrultusunda bireylere özgü yönelim ve yetenekleri gözden geçirirler ve bireyin kendine ilişkin daha doğru kararlar almasını sağlayacak duruma getirirler.

Psikoterapi sürecinde danışan ve danışman uyumundan bahsetmiştik. Bu sürece başlayan kişiler sürecin bir sihirli değnek olmadığının farkında olmalıdır ve karşılarına çıkan problemler karşısında yıkıcı değil yapıcı olmaya gayret etmelidir. Süreç devam ederken danışmanlar danışanlarına yapmak istedikleri ev ödevleri verebilirler.

Bu ödevler kişilerin eksik yanlarının onarılmasına yardımcı olmak için verilir. Danışmanların verdikleri ödevlerin mutlaka yerine getirilmesi ve bu süreçte yaşanan problemlerin değiştirilmeden ve eksiksiz bir şekilde aktarılması gereklidir.

Psikoterapi herkesin ihtiyaç duyabileceği hayatı daha konforlu kılmaya ilişkin bir süreçtir. Bu süreçte eğer ihtiyaç duyulursa yetişkinlere yönelik olarak TAT, WAIS, MMPI ve Rorschach gibi değerlendirme ve sorunları ortaya çıkarmaya ilişkin testler uygulanabilir.

Psikoterapi sürecine başladığınızda ön yargılarınızı kırmanız ve danışanınızdan kesinlikle çekinmemeniz gereklidir. Ayrıca psikoterapi sürecine ilişkin olarak merak ettiğiniz tüm konuları görüşmeye başladığınız uzmana danışabilir ve sürece ilişkin detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kayseri Psikolog Randevu İçin Uzman Psikolog Ekibimizden Destek Almak için Tıklayınız.

Kayseri Ücretsiz Psikolog  İçin Bizimle Instagram sayfamız üzerinden de İletişim Kurmak İçin Tıklayınız.

RANDEVU ALIN..

RANDEVU MAİL:


  İsminiz

  E-mail Adresiniz

  Doktor Tercihiniz

  Tarih

  Düşünceleriniz


  Sır Psikoloji

  Günümüzde yaşam koşullarının hızla değişmesi, bireyleri psikolojik, sosyal ve akademik yönden pek çok sorunla yüz yüze getirmektedir. Sorunlarımızla başa çıkabilmek için yalnızca kişisel gayretlerimiz yeterli gelememekte profesyonel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.

  Bizler bu ihtiyacı fark edip 2016 yılında Sır Psikoloji Aile Danışma Merkezini kurduk.Kurumumuz T.C. Kayseri Valiliği tarafından ruhsatlandırılmış Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bir kurumdur.

  Amacımız, bireylerin yaşam kalitelerini artmasını sağlayıp, bireysel iyilik hallerine, psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak bunun içinde Psikoloji biliminin bilgi ve birikimlerini danışanlarımızın hizmetine sunmaktır.

  Copyright by Sır Psikoloji 2020. All rights reserved.