Blog

Sır Psikoloji

Blog

Dikkat-Eksikligi-ve-Hiperaktivite-Bozuklugu-Tani-ve-Tedavi-e1706888716668.jpg

26 Mart 2024 Sır Psikoloji

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocukluktan yetişkinliğe kadar geniş bir yaş grubunu etkileyen bir nörolojik bozukluktur. Bu yazıda, DEHB’nin tanısı, belirtileri, nedenleri ve etkili tedavi yöntemleri üzerine derinlemesine bir inceleme yapacağız. Ayrıca, DEHB’nin hayat üzerindeki geniş kapsamlı etkilerini anlayarak, bu bozukluğa sahip bireylerin yaşam kalitesini artırmak için neler yapılabileceğini ele alacağız.

DEHB Nedir?

 1. DEHB’nin Temel Özellikleri: DEHB, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtü kontrolü zorlukları ile karakterizedir. Bireylerin günlük yaşantılarına olumsuz etkileri olabilir ve çeşitli yaşam alanlarını etkileyebilir.
 2. DEHB’nin Alt Türleri: DEHB’nin üç alt türü vardır: sadece dikkat eksikliği, sadece hiperaktivite-impulsivite ve karma tip. Her alt tip, bireyin belirtilerini farklı şekillerde gösterir.

DEHB’nin Belirtileri ve Tanısı

 1. Dikkat Eksikliği Belirtileri: Dikkat eksikliği belirtileri arasında dikkati dağılma, görevlere odaklanma zorluğu ve unutkanlık bulunur.
 2. Hiperaktivite Belirtileri: Hiperaktivite belirtileri, aşırı hareketlilik, yerinde duramama ve sürekli bir enerji patlaması olarak kendini gösterebilir.
 3. Dürtü Kontrolü Zorlukları: DEHB’li bireyler, düşünmeden hareket etme, sırasını bekleyememe gibi dürtü kontrolü zorlukları yaşayabilir.
 4. DEHB’nin Tanısı: DEHB tanısı, genellikle bir klinik psikolog veya psikiyatrist tarafından yapılır. Çocuklarda ve gençlerde DSM-5 kriterlerine göre tanı konurken, yetişkinlerde tanı koymak daha karmaşık olabilir.

DEHB’nin Nedenleri ve Risk Faktörleri

 1. Genetik Faktörler: Aile geçmişinde DEHB olan bireylerin, bu bozukluğu geliştirme riski daha yüksektir. Genetik faktörlerin rolü büyük önem taşır.
 2. Beyin Kimyası ve Yapısı: Beyindeki dopamin ve norepinefrin gibi kimyasalların dengesizliği, DEHB’nin nedenlerinden biri olarak düşünülür. Beyin yapısal farklılıklar da rol oynayabilir.
 3. Hamilelik ve Doğum Komplikasyonları: Prematüre doğum, düşük kilolu doğum ve hamilelik sırasında maruz kalınan bazı faktörler, DEHB riskini artırabilir.

DEHB’nin Etkileri ve Yaşam Üzerindeki Yansımaları

 1. Eğitim Alanındaki Etkiler: DEHB’li bireyler, öğrenme zorlukları, dikkat eksikliği nedeniyle düşük akademik başarı ve sınıf içindeki sosyal etkileşim zorlukları yaşayabilir.
 2. İş Alanındaki Etkiler: Yetişkinlerde DEHB, iş performansını etkileyebilir. Organize olma, görevlere odaklanma ve zaman yönetimi gibi beceri eksiklikleri, iş yaşamında sorunlara yol açabilir.
 3. Sosyal ve İlişkisel Etkiler: DEHB, sosyal ilişkiler üzerinde de etkilidir. İmpulsivite ve sosyal etkileşimde zorluklar, bireyler arası ilişkileri olumsuz etkileyebilir.

DEHB Tedavi Yöntemleri ve Yaklaşımları

 1. İlaç Tedavisi: DEHB’nin tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaçlar arasında stimulanlar ve non-stimulanlar bulunur. İlaç tedavisi, belirtileri kontrol altına almaya yardımcı olabilir.
 2. Psikososyal Terapiler: Kognitif davranış terapisi, eğitim programları ve aile terapisi gibi psikososyal yaklaşımlar, DEHB’nin yönetiminde önemli rol oynar.
 3. Eğitim ve Destek Hizmetleri: DEHB’li bireylere özel eğitim ve destek hizmetleri, akademik ve sosyal başarılarını artırmak için önemlidir.

DEHB ile Başa Çıkma ve Öneriler

 1. Bireysel Farkındalık Geliştirme: DEHB’li bireylerin kendi özelliklerini anlamaları ve kabullenmeleri, başa çıkma sürecinde önemlidir.
 2. Aile Desteği: Aileler, DEHB’li çocuklarıyla uyum içinde yaşamak için eğitim alabilir ve destek gruplarına katılabilir.
 3. Çevresel Düzenlemeler: Okul ve iş ortamlarında çevresel düzenlemeler, DEHB’li bireylerin daha iyi odaklanmalarına ve başarılı olmalarına yardımcı olabilir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, multidisipliner bir yaklaşım gerektiren bir durumdur. Tanı, tedavi ve destek süreçlerinde uzmanlardan yardım almak önemlidir. Bu bozuklukla yaşayan bireyler, uygun tedavi ve destekle daha sağlıklı ve başarılı bir yaşam sürebilirler.


Gelismekte-Olan-Beyin-Cocuk-Zihinsel-Sagligi-e1706876654661.webp

19 Mart 2024 Sır Psikoloji

Çocukların zihinsel sağlığı, onların genel gelişimi ve yaşam kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu yazıda, çocukların beyin gelişimi ve zihinsel sağlığına odaklanarak, ebeveynlerin ve bakıcıların bu süreçte nasıl destek olabileceğini inceleyeceğiz. Çocuk zihinsel sağlığının önemi ve gelişim evreleri hakkında derinlemesine bilgi almak için bizi takip edin.

Beyin Gelişimi ve Çocukluk Dönemi

Beyin Yapısı ve Fonksiyonu Çocukluk döneminde, beynin yapılanması ve fonksiyonları, bireyin ilerleyen yaşamında temel belirleyicilerden biridir. Beyin, sinir hücrelerinin (nöronlar) kompleks bir ağıdır ve bu ağ, sürekli bir değişim ve gelişim içindedir.

Sinirsel Bağlantılar ve Sinirsel Plastisite Çocuklar, öğrenme ve deneyimlere dayalı olarak sinirsel bağlantılarını güçlendirirler. Bu süreç, sinirsel plastisite olarak adlandırılır. Sinir hücreleri arasındaki bağlantılar, çocuğun maruz kaldığı çevresel uyaranlara bağlı olarak şekillenir.

Çocuk Zihinsel Sağlığının Belirleyicileri

Çocuk zihinsel sağlığını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler, çocuğun genetik yapısı, çevresel etmenler ve aile dinamikleri arasında karmaşık bir etkileşim içerir.

 • Genetik Faktörler Çocukların zihinsel sağlığı, genetik faktörlere dayalı olarak belirli bir temel üzerine oturur. Aile geçmişindeki zihinsel sağlık öyküsü, çocuğun bu alandaki potansiyel riskleri konusunda bir gösterge olabilir.
 • Çevresel Etkiler Çocukların çevresel etmenlere maruz kalmaları, zihinsel sağlıklarını büyük ölçüde etkileyebilir. Sağlıklı bir çevre, sevgi dolu ilişkiler, uygun eğitim ve güvenli bir yaşam ortamını içerir.
 • Aile Dinamikleri Aile, çocuğun zihinsel sağlığı üzerinde belirleyici bir rol oynar. Aile içindeki iletişim tarzı, duygusal destek ve aile üyeleri arasındaki ilişkiler, çocuğun duygusal dengesini etkiler.

Çocuk Zihinsel Sağlığının Geliştirilmesi İçin Öneriler

Ebeveynler İçin Pratik Tavsiyeler

 • Duygusal Bağ Kurma: Çocuğunuzla güçlü bir duygusal bağ kurun. Sevgi ve güven, sağlıklı bir zihinsel gelişim için temel unsurlardır.
 • Empati Gösterme: Çocuğunuzun duygusal dünyasını anlamaya çalışın. Empati, çocuğunuzun duygusal sağlığını destekler.
 • Stresle Başa Çıkma Eğitimi: Çocuğunuza stresle başa çıkma becerileri öğretin. Bu, onların yaşam boyu kullanabilecekleri önemli bir yetenektir.

Eğitim Kurumları İçin Öneriler

 • Duygusal Zeka Eğitimi: Okullarda duygusal zeka eğitimine önem verilmelidir. Bu, öğrencilerin duygusal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.
 • Oyun ve Öğrenme: Eğitim programları, oyun ve öğrenme etkinliklerini içermelidir. Bu, çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlar.

Çocuk zihinsel sağlığı, toplumun geleceği açısından kritik bir konudur. Bu yazıda ele aldığımız konular, çocukların zihinsel sağlığını anlamak ve desteklemek adına temel bir rehber sunmaktadır. Unutmayın ki her çocuk farklıdır, bu nedenle bireysel ihtiyaçlara yönelik özenli bir yaklaşım önemlidir.


Ebeveynlik-Stili-ve-Cocuklarin-Zihinsel-Sagligi-e1706876626263.jpg

13 Mart 2024 Sır Psikoloji

Ebeveynlik stili, çocukların gelişimi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu makalede, ebeveynlik stillerinin çeşitleri, çocukların zihinsel sağlığı üzerindeki etkileri ve sağlıklı bir ebeveynlik pratiği için öneriler detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Ebeveynlik Stilleri

Ebeveynlik stilleri, çocukların davranışlarına ve duygusal gelişimine yön veren temel yaklaşımları ifade eder.

Otoriter ebeveynlik

Otoriter ebeveynlik, katı kurallar ve yüksek disiplini içerir. Çocuklardan itaat beklenir ve esneklik azdır.

Demokratik ebeveynlik

Demokratik ebeveynlik, açık iletişim ve çocuğun duygusal ihtiyaçlarına önem verme üzerine odaklanır. Kurallar belirlenirken çocuğun katılımı teşvik edilir.

Kayıtsız ebeveynlik

Kayıtsız ebeveynlik, düşük bir kontrol seviyesine sahiptir ve çocuğun ihtiyaçlarına yeterince duyarsızdır.

Bağlanmacı (İlişkisel) ebeveynlik

Bağlanmacı ebeveynlik, sevgi dolu bir ortam sunar ve çocuğun hissettiği güvene dayanır. Esneklik ve anlayış ön plandadır.

Ebeveynlik Stillerinin Zihinsel Sağlık Üzerindeki Etkileri

Ebeveynlik stilleri, çocukların zihinsel sağlıklarını etkiler ve uzun vadeli sonuçlar doğurabilir.

Otoriter ebeveynlik ve stres

Otoriter ebeveynlik, çocuklarda stres düzeyini artırabilir ve duygusal gelişimlerini olumsuz etkileyebilir.

Demokratik ebeveynlik ve özsaygı

Demokratik ebeveynlik, çocuklarda özsaygıyı artırabilir ve duygusal güvenin oluşmasına katkıda bulunabilir.

Kayıtsız ebeveynlik ve duyarsızlık

Kayıtsız ebeveynlik, çocuklarda duygusal ihmal riskini artırabilir ve zihinsel sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bağlanmacı ebeveynlik ve güven

Bağlanmacı ebeveynlik, çocuklarda güvenin oluşmasını sağlar ve duygusal bağ kurmalarına yardımcı olabilir.

Sağlıklı Ebeveynlik İçin Öneriler

Sağlıklı bir ebeveynlik pratiği için aşağıdaki önerilere göz atalım.

Açık iletişim

Açık iletişim, çocukların duygusal ihtiyaçlarını anlamak ve onlarla sağlıklı bir bağ kurmak için önemlidir.

Esneklik ve anlayış

Esneklik, çocuğun bireysel ihtiyaçlarına uygun davranmayı ve onların duygusal gelişimini desteklemeyi içerir.

Sınırları belirleme

Belirlenen sınırlar, çocuğun güvenli bir ortamda büyümesine yardımcı olabilir. Ancak bu sınırların esnek ve makul olması önemlidir.

Örnek davranışlar

Ebeveynlerin örnek davranışları, çocukların olumlu davranışları benimsemelerine katkıda bulunabilir.

Ebeveynlikte Mizahın Rolü

Ebeveynlik sürecinde mizahın, stresi azaltma ve olumlu bir ortam oluşturma üzerinde olumlu etkileri olabilir. Günlük hayatta mizahı kullanmak, ilişkileri güçlendirebilir ve zihinsel sağlığı destekleyebilir.

Ebeveynlik stili, çocukların zihinsel sağlığı üzerinde belirleyici bir rol oynar. Sağlıklı bir ebeveynlik pratiği benimsemek, çocukların duygusal gelişimine olumlu katkılarda bulunabilir. Her ebeveynlik stili, çocuğun bireysel ihtiyaçlarına uygun bir denge bulmalıdır. Ebeveynlerin, çocuklarıyla güçlü bir bağ kurmak ve onların zihinsel sağlığını desteklemek adına sürekli bir öğrenme sürecinde olmaları önemlidir.


Duygusal-Zorbaligin-Cocuklarda-Olusturdugu-Etkiler.jpg

30 Ocak 2024 Sır Psikoloji

Duygusal zorbalık, çocukların duygusal sağlıklarını ciddi şekilde etkileyen bir sorundur. Bu yazıda, duygusal zorbalığın çocuklarda yarattığı etkileri detaylı bir şekilde ele alacak ve ailelerin, eğitimcilerin ve toplumun bu konuda nasıl daha duyarlı olabileceğini tartışacağız.

Duygusal Zorbalık Nedir?

Duygusal zorbalık, bir çocuğun sürekli olarak aşağılanması, eleştirilmesi, küçümsenmesi veya diğer insanlar tarafından sürekli olarak reddedilmesi durumudur. Bu durum, çocuğun duygusal sağlığını ve genel yaşam kalitesini derinden etkileyebilir.

Duygusal Zorbalığın Türleri ve Belirtileri

Duygusal zorbalığın farklı türleri vardır ve her biri çocuk üzerinde benzersiz etkilere neden olabilir. Ayrıca, duygusal zorbalığın belirtileri genellikle çocuğun davranışlarında ve duygusal durumunda kendini gösterir.

Eleştiri ve küçümseme

Belirtiler: Sürekli eleştirilmek, küçümsenmek, başarısızlıkla suçlanmak.

Reddetme ve ilgisizlik

Belirtiler: Sevgi ve ilginin eksikliği, çocuğun sürekli olarak reddedilmesi.

Manipülasyon ve kontrol

Belirtiler: Çocuğun duygusal olarak manipüle edilmesi, kontrol altında tutulması.

Duygusal Zorbalığın Çocuk Gelişimine Etkileri

Duygusal zorbalığın çocukların gelişimine olan etkilerini anlamak, bu sorunun ciddiyetini kavramak için önemlidir.

Duygusal ve zihinsel sağlık sorunları

Depresyon ve Anksiyete: Duygusal zorbalığa maruz kalan çocuklarda depresyon ve anksiyete riski artar.

Benlik saygısı ve güven problemleri

Düşük Benlik Saygısı: Sürekli eleştirilen çocuklarda düşük benlik saygısı ve özgüven sorunları.

Sosyal ilişkilerde zorluklar

Arkadaşlık Zorlukları: Reddedilen veya küçümsenen çocukların arkadaşlık ilişkilerinde sorunlar yaşaması.

Duygusal Zorbalığın Hukuki Boyutu ve Önlenmesi

Duygusal zorbalık, sadece bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir meseledir. Bu nedenle, hukuki boyutu ve önlenmesi konularını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Hukuki boyut ve kanuni yaptırımlar

Çocuk Haklarına Saygı: Duygusal zorbalığın çocuk haklarına aykırılığı ve hukuki yaptırımlar.

Eğitim ve farkındalık kampanyaları

Ebeveyn Eğitimi: Ebeveynlere yönelik duygusal zorbalıkla başa çıkma eğitimleri.

Okullarda Bilinçlendirme Programları: Okullarda öğrencilere, öğretmenlere ve ebeveynlere yönelik düzenli bilinçlendirme programları.

Duygusal Zorbalığa Karşı Mücadele Stratejileri

Duygusal zorbalığa karşı mücadele etmek için kullanılabilecek etkili stratejileri tartışacağız.

Duygusal zorbalığı tanıma ve bildirme

 • Duygusal Zorbalık Belirtilerini Tanıma: Eğitimcilerin, ailelerin ve diğer yetişkinlerin duygusal zorbalık belirtilerini tanıma yeteneklerini geliştirmesi.
 • Olayları Bildirme Mekanizmaları: Okullar ve toplumda, duygusal zorbalığı bildirme mekanizmalarının güçlendirilmesi.

Destek ve danışmanlık hizmetleri

 • Psikolojik Destek: Duygusal zorbalığa maruz kalan çocuklara psikolojik destek sağlama.
 • Aile Danışmanlığı: Ailelere, çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurma ve duygusal zorbalığı önleme konusunda danışmanlık hizmetleri.

Internet-ve-Teknoloji-Bagimliligiyla-Mucadelede-Ebeveyn-Rolu.jpg

26 Ocak 2024 Sır Psikoloji

İnternet ve teknoloji, modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ancak, özellikle gençler arasında yaygınlaşan internet ve teknoloji bağımlılığı, ebeveynlerin dikkatini çeken bir sorun haline gelmiştir. Bu yazıda, ebeveynlerin bu sorunla mücadeledeki rolüne odaklanacak ve etkili stratejileri ele alacağız.

İnternet ve Teknoloji Bağımlılığı Nedir?

İnternet ve teknoloji bağımlılığı, bireyin bilgisayarlar, akıllı telefonlar veya diğer dijital cihazlarla aşırı derecede zaman geçirmesi ve bu kullanımın günlük yaşamını olumsuz etkilemesidir. Çocuklar ve gençler arasında giderek artan bir sorun haline gelmiştir.

Bağımlılığın Belirtileri ve Tanı Kriterleri

İnternet ve teknoloji bağımlılığının belirtileri arasında sosyal izolasyon, uyku düzeninin bozulması ve gerçek dünyayla ilişkilerde zorluklar bulunabilir. DSM-5 kriterlerine göre, bağımlılığın tanısı koymak için bu belirtilerin belli bir süre devam etmesi gereklidir.

Ebeveynlerin Bilinçli Kullanım Rolü

Ebeveynler, çocuklarına teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanma alışkanlığı kazandırmakla sorumlu bir role sahiptir. Bu bölümde, ebeveynlerin çocuklarına sağlıklı dijital alışkanlıklar kazandırmak adına yapabilecekleri adımları inceleyeceğiz.

Eğitim ve farkındalık yaratma

 • Ebeveyn Sorumluluğu: Ebeveynler, çocuklarına internetin güvenli kullanımı konusunda eğitim vermekle yükümlüdür.
 • Çocuklara Gerçek Tehlikeleri Anlatma: İnternetin potansiyel tehlikeleri konusunda çocukları bilgilendirmek önemlidir.
 • Bilinçli Medya Kullanımı: Çocuklara, medyanın gerçekliğinden ayrılmalarını ve reklamların etkisi konusunda bilinçlenmelerini öğretmek.

Aile içi iletişimi güçlendirme

 • Düzenli Aile Toplantıları: Aile toplantıları düzenleyerek çocuklarla duygularını ve deneyimlerini paylaşma ortamı yaratmak.
 • Ailecek Aktiviteler: Ortak aktiviteler ve hobiler geliştirerek aile içi bağları güçlendirmek.
 • Duygusal Destek: Çocuklara duygusal destek sağlamak ve hislerini açıkça ifade etmelerine izin vermek.

Sınırlamalar koyma ve takip

 • Ekran Süresi Sınırlamaları: Çocukların günlük ekran süresini belirleyerek, sağlıklı bir denge kurmalarına yardımcı olmak.
 • İnternet Güvenlik Araçları Kullanımı: Ebeveynler, çocuklarının internet kullanımını takip etmek ve güvenlik araçları kullanmak.
 • Aile İçi Kuralların Belirlenmesi: İnternet kullanımıyla ilgili aile içi kuralların birlikte belirlenmesi ve bu kurallara uyma konusunda çocuklara sorumluluklar vermek.

Teknoloji Bağımlılığıyla Başa Çıkma Stratejileri

İnternet ve teknoloji bağımlılığıyla başa çıkmak için ailece uygulanabilecek etkili stratejileri ele alacağız.

Aile içi destek sistemi oluşturma

 • Aile İçi Diyalog: Aile üyeleri arasında açık bir diyalog kurarak, sorunları konuşma ve çözme.
 • Destek Gruplarına Katılım: Çocukları, benzer sorunlarla mücadele eden diğer gençlerle tanıştırmak ve destek gruplarına katılımını teşvik etmek.

Alternatif aktiviteler sunma

 • Fiziksel Aktiviteler: Ailece spor, yürüyüş veya bisiklet gibi fiziksel aktivitelerde bulunma.
 • Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler: Ailenin birlikte resim yapma, müzik dinleme veya tiyatroya gitme gibi sanatsal etkinliklere katılımı.
 • Kitap Okuma Saatleri: Teknoloji yerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak.

Profesyonel yardım alma ve tedavi

 • Uzman Psikolog ve Terapistlerden Destek Almak: Ebeveynlerin, çocuklarındaki bağımlılık belirtileri konusunda profesyonel destek almak.
 • Grup Terapilerine Katılım: Bağımlılıkla mücadele eden gençlerin ve ebeveynlerin bir araya geldiği grup terapilerine katılım.
 • Dijital Detoks Programlarına Katılma: Ailece, belirli bir süre boyunca teknoloji kullanımını sınırlayarak dijital detoks programlarına katılma.

Cocuk-Psikolojisi-Kayseride-Uzman-Psikologlar.webp

19 Kasım 2023 Sır Psikoloji

Kayseri’de hizmet veren psikologlar, çocuk terapisi konusunda oldukça deneyimli ve uzman bir grup oluşturuyor. Bu yazıda, Kayseri’deki psikologların çocuk terapisi uygulamalarını ve bu alandaki deneyimlerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca, çocuk terapisi hakkında temel bilgilere de yer vereceğiz.

Ayrıca okuyun: Kayseri’de Psikologlar Arasında Bilişsel Davranışçı Terapi ve Uygulamaları

Psikologların Eğitimi ve Uzmanlığı

Çocuk terapisi, uzmanlık gerektiren bir alandır. Kayseri’deki psikologlar, çocuk terapisi konusunda özel eğitim almış ve sertifikalı uzmanlardır. Psikolog olmanın gerekliliği, çocukların duygusal ve zihinsel sağlığını doğru bir şekilde değerlendirebilmek ve tedavi edebilmek için büyük bir öneme sahiptir.

Çocuk Terapisinin Temel Prensipleri

Çocuk terapisi, belirli prensiplere dayanır. Bu prensipler, çocukların psikolojik ihtiyaçlarına ve gelişim evrelerine uygun olarak şekillendirilir. Kayseri’deki psikologlar, bu temel prensiplere sıkı sıkıya bağlı kalarak çocuk terapisi uygularlar.

Empati

Empati, çocuk terapisinin temel taşlarından biridir. Psikologlar, çocukların duygularını anlamak ve onların perspektifinden bakabilmek için büyük bir özen gösterirler. Bu, güven ilişkisi kurmanın ilk adımıdır.

Oyun terapisi

Oyun terapisi, çocukların duygusal ifadelerini oyun yoluyla ifade etmelerini sağlar. Kayseri’deki psikologlar, oyun terapisini etkili bir şekilde kullanarak çocukların iç dünyalarını keşfetmelerine yardımcı olurlar.

Aile işbirliği

Çocuk terapisi sadece çocuklarla değil, aynı zamanda ailelerle de ilgilidir. Kayseri’deki psikologlar, ailelerle işbirliği içinde çalışarak çocukların destek sistemini güçlendirirler.

Kayseri’deki Psikologların Çocuk Terapisi Yaklaşımları

Kayseri’deki psikologlar, çocuk terapisi için çeşitli yaklaşımları kullanırlar. Her çocuğun ihtiyaçları farklıdır, bu nedenle kişiye özel bir yaklaşım benimsemek önemlidir.

Bilişsel davranışçı terapi

Bilişsel davranışçı terapi, çocukların olumsuz düşünce ve davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olur. Kayseri’deki psikologlar, bu yaklaşımı sıklıkla kullanarak çocukların problem çözme becerilerini geliştirmelerine destek olurlar.

Oyun terapisi

Oyun terapisi, çocukların duygusal ifadelerini oyunlar aracılığıyla gerçekleştirmelerini teşvik eder. Kayseri’deki psikologlar, çocukların kendilerini ifade etmelerini kolaylaştırmak için oyun terapisini kullanırlar.

Aile danışmanlığı

Aile danışmanlığı, aile üyeleri arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlar. Kayseri’deki psikologlar, ailelerin çocuklarını desteklemelerine yardımcı olur ve aile içi sorunların çözülmesine katkı sağlar.

Kayseri’de Psikologlardan Çocuk Terapisi Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Çocuğunuz için psikolojik destek arayışındaysanız, Kayseri’deki psikolog seçimi önemlidir. İşte dikkate almanız gereken bazı önemli faktörler:

Uzmanlık alanı

Psikologunuzun çocuk terapisi alanında deneyimi olması önemlidir. Kayseri’deki psikologlar, çocuklarla çalışmada uzmanlaşmışlardır.

Referanslar ve incelemeler

Diğer ailelerin deneyimlerini inceleyerek, psikologunuz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Kayseri’deki psikologlar, genellikle memnun müşteri referanslarına sahiptirler.

İletişim ve güven

Çocuğunuzun psikologuyla iyi bir iletişim kurabilmesi ve güven duyabilmesi önemlidir. Kayseri’deki psikologlar, çocuklarla empati kurma konusunda deneyimlidirler.

Ücretlendirme ve sigorta

Psikologunuzun ücretlendirme politikalarını ve sigorta kabul edip etmediğini öğrenmek önemlidir. Bu, mali açıdan daha iyi bir planlama yapmanıza yardımcı olacaktır.

Çocuk Terapisi Ne Zaman Gereklidir?

Çocuk terapisi, çeşitli durumlar ve belirtilerle ilişkilendirilebilir. Kayseri’deki psikologlar, çocukların ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yardımcı olabilirler.

Duygusal sorunlar

Çocuklar, depresyon veya kaygı gibi duygusal sorunlar yaşayabilirler. Kayseri’deki psikologlar, bu tür sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olabilirler.

Davranış sorunları

Bazı çocuklar davranış sorunlarıyla karşılaşabilir. Kayseri’deki psikologlar, öfke kontrolü, disiplin ve diğer davranış sorunları konusunda destek sağlarlar.

Travma sonrası stres

Travmatik bir olayın ardından çocuklar travma sonrası stres yaşayabilirler. Kayseri’deki psikologlar, bu tür durumlarla başa çıkmalarına yardımcı olabilirler.

Ayrıca okuyun: Kayseri’de Psikologlar Arasında Bilişsel Davranışçı Terapi ve Uygulamaları


Sır Psikoloji

Günümüzde yaşam koşullarının hızla değişmesi, bireyleri psikolojik, sosyal ve akademik yönden pek çok sorunla yüz yüze getirmektedir. Sorunlarımızla başa çıkabilmek için yalnızca kişisel gayretlerimiz yeterli gelememekte profesyonel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Bizler bu ihtiyacı fark edip 2016 yılında Sır Psikoloji Aile Danışma Merkezini kurduk.Kurumumuz T.C. Kayseri Valiliği tarafından ruhsatlandırılmış Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bir kurumdur.

Amacımız, bireylerin yaşam kalitelerini artmasını sağlayıp, bireysel iyilik hallerine, psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak bunun içinde Psikoloji biliminin bilgi ve birikimlerini danışanlarımızın hizmetine sunmaktır.

Copyright by Sır Psikoloji 2020. All rights reserved.