Blog

Sır Psikoloji

Blog

Aile-Ici-Iletisim-ve-Psikolojik-Saglik-Iliskisi-1200x648.webp

30 Mart 2024 Sır Psikoloji

Aile içi iletişim, bireyler arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan önemli bir faktördür. Bu yazıda, aile içi iletişimin psikolojik sağlık üzerindeki etkileri derinlemesine ele alınacak ve sağlıklı bir aile içi iletişim atmosferi oluşturmanın önemi vurgulanacaktır.

Aile İçi İletişimin Temelleri

Aile içi iletişimin sağlam temeller üzerine kurulması, bireyler arasında anlayışı artırır ve duygusal bağları güçlendirir.

Açık iletişim: Duyguların özgürce ifade edilmesi

Aile üyeleri arasındaki açık iletişim, duyguların özgürce ifade edilmesini sağlar. Bu, anlaşmazlıkların sağlıklı bir şekilde çözülmesine katkıda bulunur.

Empati: diğerlerinin duygularını anlama yetisi

Aile içi iletişimde empati, diğer aile üyelerinin duygularını anlama yetisini içerir. Bu, karşılıklı anlayışı artırarak güçlü bir aile bağını teşvik eder.

Dinleme becerisi: Gerçek anlamıyla anlama

Etkili iletişim, etkili dinleme becerisini gerektirir. Aile üyeleri arasında karşılıklı anlayışın oluşması için dinleme önemlidir.

Aile İçi İletişimde Karşılaşılan Zorluklar

Aile içi iletişim, bazen çeşitli zorluklarla karşılaşabilir. Bu zorluklar, ilişkileri etkileyebilir ve psikolojik sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir.

Anlaşmazlıklar ve çatışmalar: Sağlıklı çözüm yolları

Aile içinde anlaşmazlıklar kaçınılmazdır. Ancak, bu anlaşmazlıkların sağlıklı çözüm yollarıyla ele alınması önemlidir.

İletişim eksikliği: Duygusal mesafe

Aile içinde iletişim eksikliği, duygusal mesafeye neden olabilir. Bu durum, aile üyeleri arasındaki bağları zayıflatabilir.

Çocuklarla iletişim: Anlayış ve sabır gerektiren bir süreç

Çocuklarla iletişim, özel bir öneme sahiptir. Ebeveynlerin, çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmaları, çocukların duygusal gelişimini olumlu yönde etkiler.

Aile İçi İletişim ve Bireysel Psikolojik Sağlık

Aile içi iletişim, bireylerin psikolojik sağlığını doğrudan etkiler. Bu bağlamda, olumlu bir iletişim atmosferinin bireyler üzerindeki olumlu etkileri incelenecektir.

Duygusal destek: Güçlü bağların temeli

Sağlıklı iletişim, aile üyeleri arasında duygusal destek oluşturur. Bireyler, zor zamanlarda bu destekle psikolojik olarak güçlenirler.

Özsaygı ve özgüven: Olumlu geri bildirimlerin rolü

Aile içinde alınan olumlu geri bildirimler, bireylerin özsaygısını ve özgüvenini artırır. Bu, bireylerin dış dünya ile daha sağlıklı bir şekilde etkileşimde bulunmalarını sağlar.

Stresle başa çıkma: Aile desteği

Aile içinde sağlıklı iletişim, bireylerin stresle başa çıkma becerilerini geliştirir. Bu, bireylerin zorluklarla daha etkili bir şekilde mücadele etmelerini sağlar.

Sağlıklı Aile İçi İletişim için Öneriler

Aile içi iletişimi güçlendirmek ve psikolojik sağlığı olumlu yönde etkilemek için aşağıdaki önerilere dikkat edebilirsiniz.

Açık ifade: Duyguları özgürce paylaşma

Aile üyeleri arasında açık iletişim kurmak, duyguların özgürce ifade edilmesini sağlar.

Empatik dinleme: Duygusal bağları güçlendirme

Empatik dinleme, aile üyeleri arasındaki duygusal bağları güçlendirir. Birbirinizi anlamak için zaman ayırın.

Anlaşmazlıkları sağlıklı çözme: İnşa edici diyaloglar

Anlaşmazlıkları sağlıklı çözmek için inşa edici diyaloglar kurun. Karşılıklı anlayışı artırarak çatışmaların üstesinden gelin.

Günlük iletişime dikkat: Küçük detaylar büyük anlam ifade eder

Günlük iletişime dikkat edin. Küçük detaylar, aile içi ilişkilerde büyük anlam ifade edebilir.

Aile içi aktiviteler: Ortak zaman geçirme

Aile içi aktiviteler, ortak zaman geçirmeyi sağlar. Bu, aile bağlarını güçlendirir ve iletişimi destekler.

Sağlıklı aile içi iletişim, bireylerin psikolojik sağlığını olumlu yönde etkileyen önemli bir faktördür. Bu yazıda, aile içi iletişimin temel prensipleri, karşılaşılan zorluklar ve sağlıklı bir iletişim atmosferi oluşturmak için öneriler detaylı bir şekilde ele alındı. Unutulmamalıdır ki, güçlü aile bağları, bireylerin hayatlarındaki birçok zorluğun üstesinden gelmelerine yardımcı olabilir.


Guncel-Kulturel-Faktorlerin-Psikolojik-Saglik-Uzerindeki-Etkileri.jpg

25 Mart 2024 Sır Psikoloji

Günümüzde kültürel faktörler, bireylerin psikolojik sağlığı üzerinde derinlemesine etkilere neden olmaktadır. Bu yazıda, güncel kültürel faktörlerin psikolojik sağlık üzerindeki etkilerini anlamaya çalışacağız. Değişen sosyal normlar, teknolojik gelişmeler ve kültürel değerler, bireylerin zihinsel sağlığına nasıl etki ediyor? Bu sorulara cevap arayarak, günümüzdeki kültürel dinamiklerin psikoloji üzerindeki rolünü açığa çıkaracağız.

Teknolojinin Rolü ve Dijital Yaşamın Etkileri

 • Sosyal Medyanın Zihinsel Sağlık Üzerindeki Etkileri: Sosyal medyanın yaygın kullanımı, bireyler arasındaki ilişkileri değiştiriyor. Sanal dünyada yaşanan etkileşimler, yalnızlık duygularını artırabilir ve sosyal karşılaştırma kaygısı yaratabilir.
 • Dijital Bağımlılık ve Stres: Sürekli teknolojik bağlantı, dijital bağımlılığa yol açabilir. Bu durum, sürekli olarak online olma zorunluluğu nedeniyle artan stres düzeyleriyle ilişkilidir.
 • Sanal İletişim ve Empati Azalması: Sanal iletişim araçları, yüz yüze iletişimde olduğu gibi duygusal bağ kurmayı zorlaştırabilir. Empati azalması, insanlar arasındaki ilişkilerde derinleşmeyi engelleyebilir.

Çok Kültürlülük ve Psikolojik Sağlık İlişkisi

 • Kimlik Çatışmaları: Çeşitli kültürlerden gelen bireylerin bir arada yaşadığı toplumlarda, kimlik çatışmaları ortaya çıkabilir. Bu durum, bireylerin psikolojik sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebilir.
 • Kültürlerarası İletişim Zorlukları: Farklı kültürlerden gelen insanlar arasındaki iletişim zorlukları, anlaşılamama ve yanlış anlaşılma riskini beraberinde getirebilir. Bu durum, stres ve kaygıyı artırabilir.
 • Kültürlerarası Psikolojik Destek: Farklı kültürlerden gelen bireylerin psikolojik destek alımında kültürlerarası anlayışın önemi büyüktür. Geleneksel yöntemlerle modern psikoloji arasındaki denge, etkili bir destek sağlayabilir.

Toplumsal Normlar ve Psikolojik Sağlık İlişkisi

 • Cinsiyet Rollerinin Değişimi ve Psikoloji: Geleneksel cinsiyet rollerindeki değişim, bireylerin cinsel kimlikleri üzerinde etkili olabilir. Bu durum, bazı bireylerde kimlik bulma sürecini tetikleyebilir.
 • İş Yaşamındaki Baskılar: Yoğun rekabetin olduğu iş dünyasındaki baskılar, bireylerde stres, kaygı ve depresyon gibi psikolojik sorunlara neden olabilir. İş yaşamındaki beklentilere uyum sağlama süreci, psikolojik sağlığı etkileyebilir.
 • Toplumsal Beklentiler ve Psikolojik Sağlık: Toplumun belirlediği normlara uymak, bireylerde kaygı ve stres oluşturabilir. Toplumsal beklentilere ayak uydurmak, bireylerin psikolojik sağlığı üzerinde baskı yaratabilir.

Psikolojik Sağlığın Güçlenmesi İçin Öneriler

 • Dijital Denge Kurma: Teknolojinin etkilerini minimize etmek için belirli zaman aralıklarında dijital detoks uygulamak, zihinsel sağlığı güçlendirebilir.
 • Kültürlerarası Anlayışı Artırma: Farklı kültürlerden gelen bireyler arasında anlayışı artırmak için kültürel etkinliklere katılım ve kültürlerarası eğitim önemlidir.
 • Bireysel Farkındalık ve Kabullenme: Bireylerin kendi kimlikleri ve duygusal ihtiyaçları konusunda farkındalık geliştirmesi, psikolojik sağlıklarını güçlendirebilir.

Güncel kültürel faktörlerin psikolojik sağlık üzerindeki etkilerini anlamak, bireylerin yaşadığı çağın dinamiklerine uyum sağlamalarına yardımcı olabilir. Bu yazıda ele alınan konular, bireylerin psikolojik sağlıklarını güçlendirmek ve kültürel değişimlere adapte olmak için rehberlik sağlamaktadır.


Psikosomatik-Hastaliklarin-Arkasindaki-Psikoloji-1200x800.jpeg

21 Mart 2024 Sır Psikoloji

Psikosomatik hastalıklar, bedensel semptomların temelde psikolojik faktörlerden kaynaklandığı bir kategoriye işaret eder. Bu yazıda, psikosomatik hastalıkların psikolojik temellerini anlamaya odaklanarak, bu karmaşık ilişkiyi inceleyeceğiz. Psikosomatik hastalıkların altında yatan psikolojiyi çözümlemek, hastalıkların etkili bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunabilir.

Psikosomatik Hastalıkların Tanımı ve Sınıflandırılması

Psikosomatik hastalıklar nedir?

Psikosomatik hastalıklar, bedensel belirtilerin temelde psikolojik stres, duygusal travma veya zihinsel durumlarla ilişkilendirildiği sağlık sorunlarıdır.

Sınıflandırma: Beden ve zihin etkileşimi

 • Fibromiyalji: Yaygın kas ağrıları ve hassasiyet ile karakterizedir.
 • İrritabl Barsak Sendromu (IBS): Bağırsak sorunlarına neden olan psikolojik stresle ilişkilidir.
 • Migren: Yoğun baş ağrıları, genellikle stresle tetiklenir.

Psikolojik Faktörlerin Rolü

Psikosomatik hastalıkların oluşumunda çeşitli psikolojik faktörler etkilidir. Bu faktörleri anlamak, tedavi ve yönetim stratejileri üzerinde olumlu bir etki yapabilir.

 • Stres ve Duygusal Durumlar Stres, vücutta fiziksel tepkilere neden olabilir. Kronik stres, bağışıklık sistemini zayıflatarak çeşitli hastalıklara zemin hazırlayabilir.
 • Travma ve Zihinsel Sağlık Bozuklukları Geçmiş travmalar veya zihinsel sağlık sorunları, vücutta somatik belirtilere yol açabilir. Bu durum, özellikle fibromiyalji gibi ağrı sendromlarında belirgindir.
 • Kişilik ve Davranışsal Faktörler Bazı kişilik özellikleri ve davranışsal eğilimler, psikosomatik hastalıkların gelişimini etkileyebilir. Örneğin, mükemmeliyetçilik migren ataklarını tetikleyebilir.

Önleyici ve Yönetici Stratejiler

Psikosomatik hastalıkların yönetimi ve önlenmesi, hem fiziksel hem de zihinsel düzeyde bütünsel bir yaklaşım gerektirir.

 • Stres Yönetimi Stresle başa çıkma teknikleri öğrenmek, psikosomatik hastalıkların önlenmesinde kritik bir rol oynar. Meditasyon, derin nefes almak gibi teknikler bu alanda etkili olabilir.
 • Psikoterapi Psikoterapi, özellikle geçmiş travmalar veya zihinsel sağlık sorunlarıyla başa çıkmak için etkili bir araçtır. Bu, hastalıkların temelinde yatan psikolojik faktörleri anlamada yardımcı olabilir.
 • Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Yaşam Tarzı Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, psikosomatik hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir. Düzenli egzersiz ve dengeli beslenme, genel sağlığı iyileştirebilir.

Psikosomatik hastalıkların arkasındaki psikoloji, bedenin ve zihnin kompleks etkileşimini anlamak açısından önemlidir. Bu yazıda ele alınan konular, psikosomatik hastalıkların oluşumunu çözümleme ve etkili yönetim stratejileri geliştirmeye katkıda bulunabilir.


Sosyal-Destek-ve-Zihinsel-Saglik-Iliskisi-1200x800.jpg

17 Mart 2024 Sır Psikoloji

Sosyal destek, insanların yaşamlarındaki önemli bir faktördür ve zihinsel sağlık üzerinde etkileri derinlemesine incelenmiştir. Bu makalede, sosyal destek ile zihinsel sağlık arasındaki karmaşık ilişkiyi anlamaya çalışacağız. Ayrıca, sosyal destek sağlamanın ve almanın zihinsel sağlık üzerindeki olumlu etkilerini detaylı bir şekilde ele alacağız.

Sosyal Destek Nedir?

Sosyal destek, bireyin duygusal, psikolojik ve pratik ihtiyaçlarını karşılamak için başkalarının desteğini alma sürecidir. Bu destek, aile üyeleri, arkadaşlar, iş arkadaşları veya topluluk üyeleri tarafından sağlanabilir. Sosyal destek, stresle başa çıkma, duygusal dengeyi sağlama ve genel refahı artırma gibi birçok olumlu etkiye sahiptir.

Sosyal Destek Türleri

Duygusal destek

Duygusal destek, başkalarının duygusal ihtiyaçlarına duyarlılık gösterme ve empati ile yaklaşma sürecidir. Bu destek türü, bireyin duygusal zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olabilir.

Enstrümantal destek

Enstrümantal destek, somut yardım ve çözüm önerileri sunma sürecidir. Finansal yardım, ev işlerinde yardım veya pratik çözümler sağlama gibi örneklerle kendini gösterir.

Bilgi destek

Bilgi destek, bireyin bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için sağlanan destektir. Bu, sağlık konularında bilgi verme, önerilerde bulunma veya rehberlik etme şeklinde ortaya çıkabilir.

Zihinsel Sağlık ve Sosyal Destek İlişkisi

Zihinsel sağlık, bireyin duygusal ve psikolojik iyilik halini ifade eder. Sosyal destek, zihinsel sağlık üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir ve bu ilişki birçok açıdan incelenmiştir.

Depresyon ve sosyal destek

Depresyon, zihinsel sağlık sorunları arasında yaygın bir durumdur. Sosyal destek, depresyonla mücadelede etkili bir faktör olabilir. Arkadaşlarla zaman geçirme, duygusal destek sağlama ve sosyal etkileşimde bulunma, depresyon belirtilerini hafifletebilir.

Anksiyete ve sosyal destek

Anksiyete bozuklukları da zihinsel sağlık sorunları arasında yer alır. Sosyal destek, anksiyete ile baş etme becerilerini güçlendirebilir. Duygusal destek almak, bireyin endişe düzeyini azaltabilir.

Sosyal Destek Sağlamanın Avantajları

Sosyal destek sağlamak, sadece almak kadar önemlidir. Bu, ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra kişinin kendi zihinsel sağlığına da olumlu etki eder.

Empati geliştirme

Duygusal destek sağlamak, empati yeteneklerini geliştirebilir. Başkalarının duygusal ihtiyaçlarına anlayışla yaklaşma, sağlıklı ilişkilerin temelidir.

Topluluk bağları

Sosyal destek, bir topluluğun birbirine bağlılığını güçlendirebilir. Komşular arasında yardımlaşma ve dayanışma, toplulukları daha sağlıklı kılar.

Sosyal Destek ve Teknolojinin Rolü

Teknolojinin ilerlemesi, sosyal destek dinamiklerini değiştirmiştir. Sanal topluluklar, çevrimiçi destek grupları ve diğer dijital platformlar, insanların sosyal destek bulma şekillerini dönüştürmüştür.

Çevrimiçi destek grupları

Çevrimiçi destek grupları, benzer zorluklarla karşılaşan bireylerin bir araya gelmesine olanak tanır. Bu platformlar, coğrafi sınırları aşarak destek sağlama imkanı sunar.

Sosyal medyanın rolü

Sosyal medya, insanların birbirleriyle bağlantı kurmalarını kolaylaştırır. Ancak, sosyal medyanın aşırı kullanımının da zihinsel sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

Sosyal destek ve zihinsel sağlık arasındaki ilişki karmaşıktır ancak bu ilişkiyi anlamak, daha sağlıklı ve tatmin edici bir yaşam sürmek için önemlidir. Sosyal destek sağlamak ve almak, bireyin duygusal dayanıklılığını artırabilir ve zihinsel sağlığı olumlu yönde etkileyebilir. Bu nedenle, güçlü sosyal bağlara sahip olmak, genel yaşam kalitesini artırabilir ve zorluklarla başa çıkma becerilerini güçlendirebilir. Unutmayın, sağlıklı bir zihin, güçlü bir sosyal destek ağı ile birlikte gelişir.


Sosyal-Fobi-ve-Topluluk-Onundeki-Endise-1200x849.jpeg

15 Mart 2024 Sır Psikoloji

Sosyal fobi, topluluk önünde endişe olarak da bilinir, genellikle bireyin sosyal etkileşimlerle ilgili anksiyete yaşadığı bir durumdur. Bu yazıda, sosyal fobinin tanımı, belirtileri, nedenleri ve başa çıkma yöntemleri üzerine derinlemesine bir inceleme yapacağız. Sosyal fobinin hayat üzerindeki etkilerini anlamak ve bu zorlayıcı durumla başa çıkmanın yollarını keşfetmek için bizi takip edin.

Sosyal Fobi Nedir?

Sosyal Fobi Tanımı Sosyal fobi, bireyin sosyal durumlarda olumsuz değerlendirileceği veya başkalarının dikkatini çekeceği korkusuyla karakterize edilen bir anksiyete bozukluğudur.

Belirtiler ve Bulgular Bu durumu anlamak için, sosyal fobinin belirtilerini göz önüne almak önemlidir. Başlıca belirtiler arasında aşağıdakiler yer alır:

 • Sürekli bir endişe ve gerginlik hissi
 • Yüz kızarması veya terleme
 • Göz temasından kaçınma
 • Topluluk içinde konuşmaktan kaçınma
 • Sosyal etkileşimlerden kaçınma

Sosyal Fobinin Nedenleri

Sosyal fobi genellikle birden çok faktörün etkileşimi sonucu ortaya çıkar. Bu faktörler arasında genetik yatkınlık, çevresel etmenler ve kişisel deneyimler bulunabilir.

 1. Genetik Yatkınlık Aile geçmişinde sosyal fobi öyküsü olan bireylerde genetik yatkınlık daha yüksek olabilir. Bu, belirli genetik faktörlerin sosyal fobi gelişiminde rol oynayabileceğini düşündürmektedir.
 2. Çevresel Etmenler Çocukluk döneminde maruz kalınan olumsuz sosyal deneyimler, sosyal fobi riskini artırabilir. Ayrıca, aile içindeki iletişim tarzı ve sosyal becerilerin gelişimi de etkileyebilir.

Sosyal Fobi ile Başa Çıkma Yolları

Sosyal fobi ile başa çıkma süreci, kişiselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir. Ancak genel olarak etkili olabilecek bazı stratejiler vardır.

 • Psikoterapi Bireysel terapi, sosyal fobinin yönetiminde önemli bir rol oynayabilir. Terapist rehberliğinde, bireyler sosyal durumlarla başa çıkma becerilerini geliştirebilirler.
 • İlaç Tedavisi Bazı durumlarda, ilaç tedavisi sosyal fobi semptomlarını hafifletmede yardımcı olabilir. Ancak, bu yaklaşım genellikle diğer tedavi yöntemleri ile birlikte kullanılır.
 • Sosyal Beceri Eğitimi Sosyal fobisi olan bireyler, sosyal becerilerini geliştirmek adına eğitim programlarına katılabilirler. Bu programlar, güvenli ortamlarda sosyal etkileşim becerilerini pekiştirmeyi amaçlar.

Sosyal fobi, bireyin günlük yaşamını etkileyen zorlayıcı bir durumdur. Ancak, uygun tedavi ve destekle bu zorlukların üstesinden gelinebilir. Sosyal fobi ile baş etmek, bireyin yaşam kalitesini artırabilir ve sosyal etkileşimlerle daha olumlu bir deneyim yaşamasına olanak tanıyabilir.


Psikolojik-Saglik-Sorunlarinda-Stigma-ve-Toplumsal-Tutumlar-e1706876593962.jpg

5 Mart 2024 Sır Psikoloji

Psikolojik sağlık sorunları, toplumun birçok bireyini etkileyen ciddi bir konudur. Ancak, bu sorunlarla başa çıkarken karşılaşılan stigma ve toplumsal tutumlar, genellikle sorunların üstesinden gelmeyi zorlaştıran bir engel olabilir. Bu makalede, psikolojik sağlık sorunlarında stigma ve toplumsal tutumların etkilerini ve bu konuda nasıl başa çıkabileceğimizi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Stigma Nedir?

Stigma, bir bireyin belirli bir özelliği veya durumu nedeniyle toplumda olumsuz bir etiketleme ve dışlanma sürecidir. Psikolojik sağlık sorunlarıyla ilgili stigma, bireylerin bu sorunları yaşadığında karşılaştığı olumsuz tutumları içerir. Bu tutumlar, genellikle bilgisizlikten, ön yargılardan ve toplumun genel algılarından kaynaklanır.

Psikolojik Sağlık Sorunlarında Stigma

Toplum içinde etiketleme

Psikolojik sağlık sorunları yaşayan bireyler genellikle toplum içinde etiketlenir. Bu etiketler, bireyin kendini dışlanmış hissetmesine ve sorunlarını açıkça ifade etmekten kaçınmasına neden olabilir.

2. Bilgi eksikliği ve önyargılar

Stigma genellikle bilgi eksikliği ve önyargılardan kaynaklanır. Toplumda psikolojik sağlık sorunları hakkında doğru bilgi eksikliği, yanlış inançlara yol açabilir ve bu da bireylerin karşılaştığı stigmayı artırabilir.

Toplumsal Tutumlar ve Psikolojik Sağlık

Toplumsal tutumlar, psikolojik sağlık sorunlarına karşı genel olarak nasıl yaklaşıldığını belirler. Olumlu toplumsal tutumlar, bireylerin daha açık olmalarını ve yardım aramalarını teşvik edebilir.

Farkındalık ve eğitim

Toplumsal tutumları olumlu yönde değiştirmenin anahtarı, farkındalık ve eğitimdir. Psikolojik sağlık sorunları hakkında doğru bilgi, toplumun bu konuda daha anlayışlı olmasını sağlayabilir.

Destek ve empati

Toplumsal tutumlar, destek ve empati ile güçlenebilir. Psikolojik sağlık sorunları yaşayan bireylere gösterilen destek, toplumun bu konudaki tutumlarını olumlu yönde etkileyebilir.

Stigma ile Başa Çıkma Yolları

Stigma ile başa çıkmak, bireylerin kendi psikolojik sağlıklarını korumalarında önemli bir adımdır.

Bilinçlenme ve bilgi paylaşımı

Bireyler, psikolojik sağlık sorunları hakkında doğru bilgiye sahip olmalı ve bu bilgiyi çevreleriyle paylaşmalıdır. Bu, yanlış inançları düzeltmek ve stigma ile mücadele etmek adına önemlidir.

Destek gruplarına katılım

Destek grupları, psikolojik sağlık sorunlarıyla başa çıkan bireyler için önemli bir kaynaktır. Bu gruplar, deneyimlerini paylaşma ve karşılıklı destek alma imkanı sunar.

Toplumda Değişim İçin Çağrı

Toplumda stigma ve toplumsal tutumları değiştirmek, geniş kapsamlı bir çaba gerektirir. Bireyler, kurumlar ve topluluklar bir araya gelerek bu konuda farkındalık yaratmalı ve eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmalıdır.

Psikolojik sağlık sorunlarında stigma ve toplumsal tutumlar, bireylerin bu sorunlarla başa çıkmalarını zorlaştırabilir. Ancak, farkındalık, eğitim ve destekle stigma ile mücadele edilebilir. Toplum olarak daha anlayışlı ve destekleyici olmak, psikolojik sağlık sorunları yaşayan bireylere yardımcı olabilir ve genel toplumsal tutumları olumlu yönde etkileyebilir. Unutmayın, birlikte hareket ederek stigma ile mücadele etmek mümkündür.


Sır Psikoloji

Günümüzde yaşam koşullarının hızla değişmesi, bireyleri psikolojik, sosyal ve akademik yönden pek çok sorunla yüz yüze getirmektedir. Sorunlarımızla başa çıkabilmek için yalnızca kişisel gayretlerimiz yeterli gelememekte profesyonel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Bizler bu ihtiyacı fark edip 2016 yılında Sır Psikoloji Aile Danışma Merkezini kurduk.Kurumumuz T.C. Kayseri Valiliği tarafından ruhsatlandırılmış Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bir kurumdur.

Amacımız, bireylerin yaşam kalitelerini artmasını sağlayıp, bireysel iyilik hallerine, psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak bunun içinde Psikoloji biliminin bilgi ve birikimlerini danışanlarımızın hizmetine sunmaktır.

Copyright by Sır Psikoloji 2020. All rights reserved.