Blog

Sır Psikoloji

Blog

Genc-Yetiskinlerde-Kimlik-Arayisi-1200x800.jpg

30 Aralık 2023 Sır Psikoloji

Genç yetişkinlik, bireyin ergenlikten yetişkinliğe geçiş sürecini kapsayan kritik bir dönemdir. Bu makalede, genç yetişkinlerin kimlik arayışını anlamak için psikolojik, sosyal ve kültürel faktörleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Kimlik Kavramı ve Önemi

Kimlik nedir?

Kimlik, bireyin kendini tanımlama, anlama ve diğerleriyle ilişkilendirme sürecidir. Bu, cinsiyet, kültür, değerler, inançlar ve kişisel hedefler gibi birçok faktörü içerir.

Kimlik arayışının önemi

Kimlik arayışı, bireyin yaşam amacını, değerlerini ve toplumsal rolünü anlaması için kritik bir süreçtir. Bu süreç, sağlıklı ilişkiler kurma ve kişisel memnuniyeti bulma açısından önemlidir.

Psikolojik Boyut: Erikson’un Kimlik Krizi

Erik Erikson’un gelişim kuramı

Kimlik Krizi: Erikson, genç yetişkinlik dönemini “kimlik krizi” olarak adlandırır. Birey, kendini bulma ve toplumsal rolünü kabul etme konusunda zorluklar yaşar.

Kimlik krizinin aşamaları

  1. Kimlik Karmaşası: Birey, kendi değerlerini ve kimliğini keşfetmeye başlar. Farklı seçenekleri değerlendirirken karmaşa yaşayabilir.
  2. Kimlik İhlali: Birey, dışarıdan gelen beklentilere veya toplumsal normlara uymak adına gerçek kimliğini ihmal edebilir.
  3. Kimlik Başarı: Kimlik krizini başarıyla atlatan birey, kendine özgü bir kimlik geliştirir ve hayatta anlam bulur.

Sosyal Boyut: Toplumsal Etkiler

Aile ve kimlik gelişimi

Aile Bağları: Aile, bireyin kimlik gelişiminde temel bir rol oynar. Aile desteği ve iletişimi, kimlik arayışını şekillendirir.

Arkadaşlık ve grup kimliği

Arkadaş Grupları: Genç yetişkinler, sosyal çevrelerindeki arkadaş grupları aracılığıyla farklı kimlik özelliklerini keşfederler. Bu, benzer düşünen bireylerle bağlantı kurma ve kendini ifade etme şansı sunar.

Medyanın rolü

Medya Etkisi: Medya, genç yetişkinlerin kimliklerini şekillendirmede önemli bir faktördür. Medya aracılığıyla sunulan idealize edilmiş kimlikler, bireyin algısını etkileyebilir.

Kültürel Boyut: Kültür ve Kimlik

Kültürel kimlik

Kültür Bağlamında Kimlik: Genç yetişkinler, kültürel bağlamda kimliklerini anlamaya çalışırken, etnik köken, dil ve geleneklere olan bağlılıklarını keşfederler.

Globalleşme ve kimlik

Globalleşmenin Etkisi: Küresel bağlamda genç yetişkinler, farklı kültürlerle etkileşimde bulunarak kimliklerini zenginleştirme fırsatına sahiptir.

Kişisel Gelişim: Hedefler ve Değerler

Kariyer hedefleri

Mesleki Kimlik: Genç yetişkinler, meslek seçimleri ve kariyer hedefleri aracılığıyla kişisel kimliklerini güçlendirirler.

Değer sistemleri

Değerlerin Rolü: Bireyin değerleri, yaşam amacını ve önceliklerini belirler. Bu değerler, kimlik oluşturmada rehberlik eder.

Kimlik Krizini Aşma Stratejileri

Kendiyle yüzleşme

Dürüstlük: Birey, kimliğiyle yüzleşmeli ve içsel dürüstlükle kendi değerlerini anlamaya çalışmalıdır.

Deneyimlerden öğrenme

Yaşantılar: Farklı deneyimler, bireyin kimlik arayışında önemli bir role sahiptir. Yeni şeyler denemek ve çeşitli yaşantılar edinmek, kişisel gelişimi destekler.

Kişisel gelişim programları

Eğitim ve Kurslar: Kişisel gelişim programları, genç yetişkinlere kendi potansiyellerini keşfetme ve geliştirme fırsatı sunar.


Sır Psikoloji

Günümüzde yaşam koşullarının hızla değişmesi, bireyleri psikolojik, sosyal ve akademik yönden pek çok sorunla yüz yüze getirmektedir. Sorunlarımızla başa çıkabilmek için yalnızca kişisel gayretlerimiz yeterli gelememekte profesyonel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Bizler bu ihtiyacı fark edip 2016 yılında Sır Psikoloji Aile Danışma Merkezini kurduk.Kurumumuz T.C. Kayseri Valiliği tarafından ruhsatlandırılmış Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bir kurumdur.

Amacımız, bireylerin yaşam kalitelerini artmasını sağlayıp, bireysel iyilik hallerine, psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak bunun içinde Psikoloji biliminin bilgi ve birikimlerini danışanlarımızın hizmetine sunmaktır.

Copyright by Sır Psikoloji 2020. All rights reserved.