Blog

Sır Psikoloji

Blog

Psikologlar-ne-kadar-maas-aliyor-1200x675.jpg

10 Haziran 2024 Sır Psikoloji

Psikolog maaşları, Türkiye’de birçok meslek grubunda olduğu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik göstermektedir.

Ayrıca okuyun: Stresle Başa Çıkmanın Sanatı

Psikolog Maaşlarını Etkileyen Faktörler

Psikolog maaşlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Çalışma alanı: Psikologlar, çeşitli alanlarda çalışabilmektedir. Devlet hastaneleri, özel klinikler, eğitim kurumları, işyerleri ve danışmanlık şirketleri gibi farklı çalışma alanlarında maaşlar birbirinden farklılık göstermektedir. Genel olarak özel sektörde çalışan psikologlar, kamu sektöründe çalışanlara göre daha yüksek maaş almaktadır. Örneğin, bir klinik psikolog özel bir hastanede çalışıyorsa, aynı deneyime sahip bir psikologa göre devlette daha fazla maaş kazanabilir.
  • Deneyim: Psikologluk mesleğinde deneyim, maaşı önemli ölçüde etkileyen faktörlerden biridir. Uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip psikologlar, yeni mezun psikologlara göre daha yüksek maaşlarla çalışma imkanı bulmaktadır. Bu durumun başlıca sebebi, deneyimli psikologların daha fazla bilgi birikimine, problem çözme becerisine ve danışanlarıyla daha etkin bir şekilde çalışabilme yeteneğine sahip olmalarıdır.
  • Eğitim: Psikologların aldığı eğitim de maaşlarını etkilemektedir. Yüksek lisans veya doktora derecesine sahip psikologlar, lisans mezunu psikologlara göre daha fazla maaş almaktadır. Bunun yanı sıra, psikologların uzmanlık alanları da maaşları üzerinde etkili olmaktadır. Örneğin, çocuk psikologları, yetişkin psikologlarına göre daha özel bir alanda uzmanlaştıkları için daha yüksek maaşlarla iş bulabiliyorlar.
  • Çalışma şekli: Psikologlar, maaşlarını etkileyen farklı çalışma şekillerini tercih edebilirler. Maaşlı olarak bir kurumda çalışabilecekleri gibi, serbest olarak da çalışabilirler. Serbest çalışan psikologlar, kendi çalışma saatlerini kendileri belirler ve danışanlarıyla birebir görüşmeler yaparlar. Serbest çalışma, yüksek kazanç potansiyeli sunsa da, düzenli bir maaş geliri elde etmek zor olabilmektedir.
  • Lokasyon: Psikologların çalıştıkları lokasyon da maaşlarını etkilemektedir. Büyük şehirlerde çalışan psikologlar, daha fazla nüfusa hitap ettikleri ve daha fazla iş imkanına sahip oldukları için daha yüksek maaşlarla iş bulabilirler. Buna karşılık, daha küçük şehirlerde veya ilçelerde çalışan psikologların maaş ortalamaları daha düşük olabilmektedir.

Psikolog Maaşları 2023 ve 2024 Yılı Verileri

2023 yılı itibariyle psikologların ortalama maaşı, kaynaklara göre 25.200 TL ile 29.000 TL arasında değişmekteydi. Bu aralık, yukarıda belirttiğimiz faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösteriyordu. Örneğin, deneyimli bir klinik psikolog ortalama 40.000 TL kazanırken, yeni mezun bir psikolog ise ortalama 15.400 TL maaşla işe başlayabiliyordu.

2024 yılı verilerine baktığımızda ise psikolog maaşlarında artış eğilimi görülmektedir. Eleman.net gibi iş ilanı platformlarının verilerine göre, 2024 yılında psikologların ortalama maaşı 33.800 TL civarındadır. En düşük psikolog maaşı ise 21.900 TL, en yüksek psikolog maaşı ise 53.500 TL olarak belirtilmektedir.

Kamu ve Özel Sektörde Psikolog Maaşları

Kamu kuruluşlarında çalışan psikologlar, genellikle özel sektörde çalışan meslektaşlarına göre daha düşük maaş almaktadırlar. Bununla birlikte, kamu sektöründe çalışan psikologlar için çeşitli sosyal güvenlik avantajları söz konusu olabilmektedir. Örneğin, düzenli maaş ödemesi, sağlık sigortası, belirli çalışma saatleri ve emeklilik imkanı gibi avantajlar kamu sektöründe istihdamı cazip hale getirebilmektedir.

Özel sektörde ise maaşlar daha yüksek olabilmektedir. Ancak bunun yanında, özel sektörde çalışan psikologlar için sosyal güvenlik şemsiyeleri dışında kalma gibi dezavantajlar da söz konusu olabilmektedir. Serbest olarak çalışan psikologlar ise potansiyel olarak en yüksek kazancı elde edebilseler de, gelirleri düzensiz olabilmekte ve kendileri için sosyal güvenlik primlerini ödemeleri gerekmektedir.

Psikolog Maaşlarını Artıran Faktörler

Deneyim, eğitim ve çalışma alanı gibi yukarıda sıralanan faktörlerin yanı sıra, psikologlar maaşlarını artıran başka unsurlar da mevcuttur. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Ek sertifikalar ve eğitimler: Psikologlar, aldıkları ek sertifika ve eğitimlerle uzmanlık alanlarını genişlettikleri takdirde daha yüksek maaşlı iş imkanlarına erişebilirler. Örneğin, oyun terapisi, aile terapisi, cinsel terapi gibi alanlarda sertifika sahibi olmak psikologların daha fazla danışan çekebilmelerini ve dolayısıyla daha yüksek kazanç elde etmelerini sağlayabilmektedir.
  • Yabancı dil becerileri: Yabancı dil bilen psikologlar, uluslararası danışmanlık yapabilme veya yabancı hastanelerde çalışma olanaklarına sahip oldukları için daha yüksek maaşlarla iş bulabilirler. Özellikle İngilizce bilmek, psikologlar için oldukça önemli bir avantajdır.
  • Performansa dayalı primler: Bazı özel sektör iş yerleri, performansa bağlı olarak psikologlara prim verebilmektedir. Bu primler, psikologların gördükleri danışan sayısına, danışan memnuniyetine veya elde ettikleri başarı oranlarına göre değişebilmektedir.
  • Tanınmışlık ve ün: Psikologlar, mesleki başarıları, kitapları, yayınları veya televizyon programlarına katılımları sayesinde tanınmışlık kazanabilirler. Bu durum, psikologların daha fazla danışan çekebilmelerini ve daha yüksek ücretlerle özel ders verebilmelerini sağlayarak maaşlarını olumlu yönde etkileyebilir.

Psikolog Maaşlarının Geleceği

Psikolog maaşlarının geleceği, hem Türkiye’deki genel ekonomik duruma hem de psikoloji alanındaki iş imkanlarına bağlı olarak şekillenecektir. Son yıllarda psikoloji alanına olan ilgi artmakta ve toplum ruh sağlığı konusunda daha bilinçli hale gelmektedir. Bu durum, psikolog ihtiyacının giderek artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla nitelikli psikologlara olan talep artmaya devam ederse, psikolog maaşlarının da önümüzdeki yıllarda yukarı yönlü bir seyir izlemesi beklenebilir.


Sır Psikoloji

Günümüzde yaşam koşullarının hızla değişmesi, bireyleri psikolojik, sosyal ve akademik yönden pek çok sorunla yüz yüze getirmektedir. Sorunlarımızla başa çıkabilmek için yalnızca kişisel gayretlerimiz yeterli gelememekte profesyonel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Bizler bu ihtiyacı fark edip 2016 yılında Sır Psikoloji Aile Danışma Merkezini kurduk.Kurumumuz T.C. Kayseri Valiliği tarafından ruhsatlandırılmış Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bir kurumdur.

Amacımız, bireylerin yaşam kalitelerini artmasını sağlayıp, bireysel iyilik hallerine, psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak bunun içinde Psikoloji biliminin bilgi ve birikimlerini danışanlarımızın hizmetine sunmaktır.

Copyright by Sır Psikoloji 2020. All rights reserved.