Blog

Sır Psikoloji

Blog

emdr-therapy-training-01.png

14 Temmuz 2018 Sır Psikoloji0

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

EMDR nedir?

EMDR, İngilizce adıyla Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) olarak adlandırılan bir psikoterapi yönteminin kısaltmasıdır. EMDR terapisinin hem kısa sürede hem de kalıcı ve etkili terapi olmasının nedeni bir çok psikoterapi yöntemini sistematik bir alt yapı içerisinde kapsayan kompleks bir terapi olmasından kaynaklanmaktadır. Emdr terapisinde psikodinamik bilişsel davranışçı, yaşantısal, fizyolojik ve etkileşimsel terapi yaklaşımlarından yöntemler kullanılmaktadır. Terapi sürecinde sadece düşüncelere değil aynı zamanda da duygular beden duyumuna odaklanan bir terapi olması onu hem diğer terapilerden ayırmakta hemde güçlü kılmaktadır.

Beyin fizyoloik temelli bir sistemle her yeni deneyim aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu düşünce bedensel duyum imge ses ve koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir , bu deneyimle öğrenme gerçekleşir. Bireyin yaşamış olduğu durumlar travmatik ya da rahatsız edici olur ve yeni bir anı ağına entegre olamaz ise  deneyimi anlamlandırabilmek için anı ağlarıyla işlevsel bir bağlantı kuramaz ve öğrenme gerçekleşemez. Duygular düşünceler imgeler sesler beden duyumları yaşandığı haliyle depolanır , bugün yaşanılan bazı durumlar geçmişte yaşamış olunan anıları tetiklerse  kişi o anının bir kısmını ya da bütününü yeniden yaşar gibi etkilenir. EMDR ye göre yaşanan rahatsızlıkların nedeni işlev bozucu  işlenmeden depolanmış anıların şimdiki zamanda yaşanıyormuş  gibi hissedilmesidir.

Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı (EMDR bireyin baş edemediği ve bireyi rahatsız eden durumu bir travma olarak kabul eder)  günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar arasında yer alabilirler. . EMDR’ye göre rahatsızlıkların, olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında uyum bozucu, işlev bozucu, işlenmeden ve izole bir şekilde depolanmış bu tür anılar yatar. Kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları (örn: Ben aptalım), olumsuz duygusal tepkileri (başaramamaktan korkma) ve olumsuz somatik tepkileri (sınavdan önceki gece karın ağrısı) problemin kendisi değil, semptomları, bugünkü dışavurumlarıdır. Bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan işlenmemiş anılar şimdiki zamandaki olaylar tarafından tetiklenmektedir. Bu kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması mümkün olur. EMDR terapisi sonrasında  danışan artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür.

Emdr kısa süreli terapiler grubundadır ve seansların süresi danışana ve danışanın yaşamış olduğu  onu rahatsız eden duruma bağlı olarak değişmektedir eğer danışanın tek bir travmatik anısı varsa görüşmeler ile 1-3 seans sürmektedir ve yapılan araştırmalarda hem etkili  hemde kalıcı olduğunu göstermektedir..

.EMDR şu problem türlerinde özellikle etkili olmaktadır; Cinsel Taciz, Tecavüz, Fiziksel Şiddet, Psikolojik Şiddet, Duygusal İstismar, Doğal Afetler, Aldatılma, Aldatma, Terkedilme,  vb.

  • Kompleks Travma ve Buna Bağlı Kişilik Sorunları
  • Depresyon
  • Kaygı Bozuklukları (Panik bozukluk, Yaygın Kaygı Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Bozukluk vb.)
  • Fobiler ve Korkular (Sosyal Fobi, Yükseklik Korkusu, Uçak Korkusu, Agorafobi vb.)
  • Uzun Süren Yas
  • Kendilik Değer ve Özgüven Problemleri
  • Öfke ve Stres Yönetimi
  • Psikolojik Kökenli Fiziksel Rahatsızlıklar (Baş Ağrısı vb.)
  • Kilo Kontrolü ve Yeme Bozuklukları
  • Beden Algısı Bozuklukları

EMDR terapisi ile sadece semptomlar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar.

EMDR Terapisti
Psk. Dan. Kübra ÖZTÜRK

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


cinsel-terapi-01-1200x474.jpg

30 Mayıs 2018 Sır Psikoloji0

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Cinsel Terapi Nedir?

Cinsel terapi; bireylerin yaşamış olduğu cinsel sorunları değerlendirme, tanılama ve tedavi etmeyi amaçlar.Bunun içinde kişilerin cinsellikle ilgili yanlış inanışlar ve bilgi eksikliği varsa bilişsel süreçler yeniden yapılandırılır. Eşler arası duygusal, davranışlar ve cinsel çatışmalar varsa bu çatışmalardan doğan kaygıları azaltılarak daha sağlıklı cinsel doyum yaşamalarını sağlar. Bunun içinse çeşitli yöntem ve teknikler kullanır.

Cinsel Terapist Kimdir?

Psikolog, psikolojik danışman ya da psikiyatristlerin lisans eğitimini tamamladıktan sonra cinsel terapi eğitimi almış kimsedir.

Cinsel Terapist Ne Yapar?

Cinsel terapist aldığı eğitim ve benimsemiş olduğu ekol doğrultusunda bireylerin öykülerini alır daha sonra bireyin problemine göre çeşitli bilgilendirmeler yapar. Danışanlarına haftalık olarak uygulaması kolay ödev ve egzersizler vererek bir sonraki seansda değerlendirmede bulunur. Danışanalar verilen ödevleri yaptıkları müddetçe çözüme kavuşurlar.

Cinsel Terapist Ne Yapmaz?

Cinsel terapist gelen danışanı fiziksel olarak muayene etmez, cinsel organlarına dokunmaz.

Cinsel Terapi Ne Kadar Sürer ?

Kişilerin problemine ve durumuna göre 4 – 6 seans arası sürebileceği gibi ortalama 10 – 12 seans arasında sürmektedir. Eğer danışan verilen ödev ve egzersizleri yapmıyorsa seans esnasında yaptırılır dolayısıyla seans süreci danışana bağlı olarak uzamış olur

Cinsel İşlev Bozuklukları

Vajinusmus
Disparoni( Ağrılı cinsel birleşme)
Erken Boşalma
Sertleşme Bozukluğu
Anorgazmi
Kadın ve Erkeklerde Cinsel İstek Bozukluğu
Anejakülasyon (Boşalamama)
Hiperseksüalite(Aşırı Cinsellik veya Cinsel Bağımlılık)
Parafilik Bozukluklar (Teşhircilik, fetişizm, kalabalık yerlerde başkalarına sürtünme, cinsel mazoşizm, cinsel sadizm, travestizm, röntgencilik, pedofili, zoofoli(hayvanlarla cinsellik), gerontofili(yaşlılara cinsellik),nekrofili (ölülerle cinsellik), vanpirizm (partnerin kanını emme)

Cinsel problemler yaşamakta iseniz yada bilgi almak istiyorsanız Kayseri’de alanında uzman psikologlardan randevu almak için bizimle iletişime geçin[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Sır Psikoloji

Günümüzde yaşam koşullarının hızla değişmesi, bireyleri psikolojik, sosyal ve akademik yönden pek çok sorunla yüz yüze getirmektedir. Sorunlarımızla başa çıkabilmek için yalnızca kişisel gayretlerimiz yeterli gelememekte profesyonel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Bizler bu ihtiyacı fark edip 2016 yılında Sır Psikoloji Aile Danışma Merkezini kurduk.Kurumumuz T.C. Kayseri Valiliği tarafından ruhsatlandırılmış Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bir kurumdur.

Amacımız, bireylerin yaşam kalitelerini artmasını sağlayıp, bireysel iyilik hallerine, psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak bunun içinde Psikoloji biliminin bilgi ve birikimlerini danışanlarımızın hizmetine sunmaktır.

Copyright by Sır Psikoloji 2020. All rights reserved.