Blog

Sır Psikoloji

Blog

Kisilik-Bozukluklari-Tani-Tedavi-ve-Destek-1200x810.jpg

27 Mart 2024 Sır Psikoloji

Kişilik bozuklukları, bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarında istikrarlı ve anormal özellikler sergileyen ciddi mental sağlık durumlarıdır. Bu yazıda, kişilik bozukluklarının tanı, tedavi ve destek süreçlerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Bu karmaşık konuyu anlamak, kişilik bozukluklarıyla başa çıkma yöntemlerini anlamak ve toplumsal farkındalığı artırmak adına bu yazıyı sunuyoruz.

Kişilik Bozuklukları Nedir?

 1. Tanım ve Sınıflandırma: Kişilik bozuklukları, bireylerin düşünce tarzları, duygusal tepkileri ve ilişki kurma becerilerinde sapmaların olduğu durumları ifade eder. DSM-5’e göre farklı alt tipleri bulunmaktadır.
 2. Temel Belirtiler: Bu bozukluklarda temel belirtiler arasında duygusal dengesizlik, ilişki zorlukları, düşünce sapmaları ve kimlik bütünlüğünde sorunlar bulunabilir.

Kişilik Bozukluklarının Alt Türleri

 1. Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB): Duygusal dalgalanmalar, kimlik belirsizliği ve ilişki problemleri ile karakterizedir.
 2. Narsistik Kişilik Bozukluğu (NKB): Aşırı özsaygı, başkalarını manipüle etme isteği ve empati eksikliği gibi özelliklere sahiptir.
 3. Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu (OKB): Mükemmeliyetçilik, kontrol takıntısı ve esneklik eksikliği gibi belirtileri içerir.

Kişilik Bozukluklarının Tanısı

 1. Uzman Değerlendirmesi: Kişilik bozukluklarının tanısı, genellikle bir uzman psikiyatrist veya psikolog tarafından kapsamlı bir değerlendirme ile konulur.
 2. DSM-5 Kriterleri: Amerikan Psikiyatri Birliği’nin Tanı ve İstatistik El Kitabı (DSM-5), kişilik bozukluklarının tanı kriterlerini belirler.

Kişilik Bozukluklarının Tedavisi

 1. Psikoterapi: Kişilik bozukluklarının tedavisinde psikoterapi, bireyin düşünce ve davranışlarını anlamasına yardımcı olur.
 2. İlaç Tedavisi: Bazı durumlarda, belirtileri hafifletmek veya yönetmek için antidepresanlar, anksiyolitikler veya antipsikotik ilaçlar kullanılabilir.
 3. Destek Grupları: Kişilik bozukluğu olan bireyler, destek gruplarına katılarak benzer deneyimlere sahip diğer insanlarla iletişim kurabilir ve destek alabilirler.

Kişilik Bozukluklarıyla Başa Çıkma Yöntemleri

 1. Bireysel Farkındalık: Birey, kişilik özelliklerini anlamalı ve kabullenmelidir. Farkındalık, değişim için bir adımdır.
 2. Empati Geliştirme: Empati, ilişkileri güçlendirebilir. Bireyler, başkalarının duygusal deneyimlerini anlamak için çaba göstermelidir.

Kişilik Bozukluklarıyla Başa Çıkan Ünlüler

 1. Winona Ryder: BPD (Borderline Kişilik Bozukluğu) ile mücadele eden ünlü oyuncu Winona Ryder, açıklamalarında terapinin hayatını nasıl olumlu yönde etkilediğini paylaşmıştır.
 2. Elon Musk: Narsistik kişilik özellikleriyle bilinen Elon Musk, başarıları ve liderlik tarzıyla tanınır.

Kişilik bozuklukları, karmaşık ve geniş bir konu olup, bireylerin hayatlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Bu yazıda, kişilik bozukluklarının tanısı, tedavisi ve destek süreçleri detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Umarız ki bu bilgiler, kişilik bozukluklarıyla ilgili farkındalığı artırır ve bu konuda yardıma ihtiyaç duyan bireylere rehberlik eder.


Sır Psikoloji

Günümüzde yaşam koşullarının hızla değişmesi, bireyleri psikolojik, sosyal ve akademik yönden pek çok sorunla yüz yüze getirmektedir. Sorunlarımızla başa çıkabilmek için yalnızca kişisel gayretlerimiz yeterli gelememekte profesyonel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Bizler bu ihtiyacı fark edip 2016 yılında Sır Psikoloji Aile Danışma Merkezini kurduk.Kurumumuz T.C. Kayseri Valiliği tarafından ruhsatlandırılmış Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bir kurumdur.

Amacımız, bireylerin yaşam kalitelerini artmasını sağlayıp, bireysel iyilik hallerine, psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak bunun içinde Psikoloji biliminin bilgi ve birikimlerini danışanlarımızın hizmetine sunmaktır.

Copyright by Sır Psikoloji 2020. All rights reserved.