Blog

Sır Psikoloji

Blog

Baskalarinin-Elestirilerinden-Guc-Almak.jpg

29 Şubat 2024 Sır Psikoloji

Başkalarının eleştirileri genellikle bizi olumsuz etkileme eğilimindedir. Ancak, eleştirileri birer öğrenme fırsatına dönüştürmek, kişisel gelişimimizde önemli bir rol oynayabilir.

Eleştirinin Doğası ve Algılanması

Eleştiriyi anlamak

Eleştiri, genellikle olumsuz bir çağrışıma sahiptir, ancak aslında bir geri bildirim mekanizmasıdır. Eleştiriyi anlamak, kişisel gelişimimize katkı sağlayabilir.

Eleştiriyi algılama tarzları

Herkes eleştiriyi farklı algılar. Bazıları bu durumu olumsuz bir deneyim olarak görürken, diğerleri öğrenme fırsatları olarak değerlendirir. Eleştiriyi olumlu bir bakış açısıyla algılamak, duygusal zekamızı artırabilir.

Eleştiriden Güç Almanın Yolları

Empati kurma

Eleştiri yapan kişinin bakış açısını anlamak, empati kurmamıza yardımcı olabilir. Bu, eleştirinin kişisel olmadığını ve karşılıklı anlayışın önemli olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir.

Eleştiriden öğrenme

Eleştiriyi bir öğrenme fırsatı olarak görmek, hatalarımızdan ders çıkarmamıza ve sürekli gelişmemize olanak tanır. Her eleştiri, bir gelişim fırsatı sunabilir.

Olumlu eleştirilere odaklanma

Eleştiriler arasında pozitif olanları ayıklamak, motivasyonumuzu artırabilir. Olumlu geri bildirimlere odaklanmak, kendimizi geliştirmek için güçlü bir itici güç olabilir.

Eleştiriden Güç Almanın Psikolojik Yönleri

Özsaygı ve eleştiri ilişkisi

Özsaygı, eleştiriye nasıl yanıt verdiğimizi etkiler. Kendimize güvenerek, eleştiriyi daha olumlu bir şekilde karşılayabiliriz.

Eleştiri ve stresle başa çıkma

Eleştiriyi doğru bir şekilde ele almak, stresle başa çıkmamıza yardımcı olabilir. Stresle başa çıkma stratejileri geliştirmek, eleştirinin negatif etkilerini azaltabilir.

Eleştiriden Güç Almanın Pratik Yolları

Geri bildirim toplama alışkanlığı

Sürekli geri bildirim toplamak, kişisel gelişimimize ivme kazandırabilir. Geri bildirim toplama alışkanlığını geliştirmek, çevremizden sürekli öğrenmemize olanak tanır.

Güvenilir eleştiri kaynakları

Eleştiriyi değerlendirmek için güvenilir kaynakları seçmek, bizi daha etkili bir şekilde yönlendirebilir. Eleştiri kaynaklarını doğru bir şekilde seçmek, gelişimimize odaklanmamıza yardımcı olabilir.

Eleştiriyi Pozitife Dönüştürme Sanatı

Mizahın gücü

Eleştiriyi mizahla karşılamak, stresi azaltabilir ve daha olumlu bir bakış açısı kazandırabilir. Mizah, eleştiriye karşı direncimizi artırabilir.

Eleştiriyi yaratıcılığa dönüştürme

Eleştiriyi yaratıcılığa dönüştürmek, olumsuz enerjiyi olumlu bir çıkışa çevirebilir. Yaratıcı düşünme, eleştiriyi çözüm odaklı bir sürece dönüştürebilir.


Sır Psikoloji

Günümüzde yaşam koşullarının hızla değişmesi, bireyleri psikolojik, sosyal ve akademik yönden pek çok sorunla yüz yüze getirmektedir. Sorunlarımızla başa çıkabilmek için yalnızca kişisel gayretlerimiz yeterli gelememekte profesyonel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Bizler bu ihtiyacı fark edip 2016 yılında Sır Psikoloji Aile Danışma Merkezini kurduk.Kurumumuz T.C. Kayseri Valiliği tarafından ruhsatlandırılmış Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bir kurumdur.

Amacımız, bireylerin yaşam kalitelerini artmasını sağlayıp, bireysel iyilik hallerine, psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak bunun içinde Psikoloji biliminin bilgi ve birikimlerini danışanlarımızın hizmetine sunmaktır.

Copyright by Sır Psikoloji 2020. All rights reserved.