Blog

Sır Psikoloji

Blog

Bipolar-Bozukluk-1200x675.jpg

28 Kasım 2023 Sır Psikoloji

Bipolar bozukluk, duygusal değişkenliği ve dönemsel olarak yaşanan mani ve depresyon arasında gidip gelmeyi içeren bir zihinsel sağlık durumudur. Bu durumu anlamak ve ele almak, hem bireyin kendisi hem de etrafındakiler için önemlidir.

Ayrıca okuyun: Bipolar Bozukluk

Bipolar Bozukluğun Tanımı ve Türleri

Bipolar bozukluk, kişinin yaşadığı manik ve depresif dönemler arasında değişen ani ve yoğun duygusal durumlarla karakterizedir. Bu durum, yaşamın farklı alanlarına etki edebilir ve genellikle belirgin dalgalanmalar gösterir.

Bipolar Bozukluğun Türleri

Bipolar I Bozukluk

Bipolar I, en şiddetli manik dönemlerle karakterizedir ve bazen depresif dönemlerle birlikte görülür.

Bipolar II Bozukluk

Bipolar II, daha düşük düzeyde mani dönemleri (hipomani) ve depresif dönemlerle kendini gösterir.

Çoklu Bipolar Bozukluk (Cyclothymic Disorder)

Bu türde, kişi daha hafif düzeyde manik ve depresif dönemler yaşar.

Bipolar Bozukluğun Belirtileri ve Teşhis Yöntemleri

Bipolar bozukluk belirtileri arasında mani dönemlerde aşırı enerji, hızlı düşünme, konuşmada hızlanma, az uyuma ihtiyacı gibi özellikler bulunabilir. Depresif dönemlerde ise enerji kaybı, umutsuzluk, konsantrasyon problemleri gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bipolar bozukluk teşhisi, genellikle kişinin yaşadığı belirtilerin türü ve şiddeti üzerine yapılan bir değerlendirme ile konur. Duygusal dönemler arasındaki farklar, bir profesyonel tarafından değerlendirilir.

Bipolar Bozukluğun Nedenleri ve Yönetimi

Bipolar bozukluğun tam nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, genetik, çevresel ve nörolojik faktörlerin etkisi olduğuna inanılmaktadır. Bipolar bozukluğun yönetimi, psikoterapi (terapi) ve ilaç tedavisi gibi yöntemlerle sağlanabilir. Ayrıca, düzenli uyku düzeni, stres yönetimi ve destekleyici gruplar da yardımcı olabilir.

Ayrıca okuyun: Yeme Bozuklukları ve Türleri


Sır Psikoloji

Günümüzde yaşam koşullarının hızla değişmesi, bireyleri psikolojik, sosyal ve akademik yönden pek çok sorunla yüz yüze getirmektedir. Sorunlarımızla başa çıkabilmek için yalnızca kişisel gayretlerimiz yeterli gelememekte profesyonel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Bizler bu ihtiyacı fark edip 2016 yılında Sır Psikoloji Aile Danışma Merkezini kurduk.Kurumumuz T.C. Kayseri Valiliği tarafından ruhsatlandırılmış Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bir kurumdur.

Amacımız, bireylerin yaşam kalitelerini artmasını sağlayıp, bireysel iyilik hallerine, psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak bunun içinde Psikoloji biliminin bilgi ve birikimlerini danışanlarımızın hizmetine sunmaktır.

Copyright by Sır Psikoloji 2020. All rights reserved.