Blog

Sır Psikoloji

Blog

Bilissel-Davranisci-Terapi-e1698691321482.jpg

21 Ekim 2023 Sır Psikoloji

Bilişsel Davranışçı Terapi, bireylerin olumsuz düşünce ve davranışlarını nasıl fark ettiğini ve bu olumsuzlukları nasıl değiştirebileceğini anlamalarına yardımcı olan bir psikoterapi yöntemidir. Bu tedavi yaklaşımı, bireylerin duygusal ve davranışsal tepkilerini daha olumlu bir şekilde yönlendirmeleri için gerekli araçları sağlar.

Bilişsel Davranışçı Terapinin Temelleri

Bilişsel Davranışçı Terapi, bireyin düşüncelerinin, duygularının ve davranışlarının birbiriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu inceleyerek bireye bu üç bileşeni nasıl daha olumlu bir şekilde yönlendirebileceğini öğretir.

Bilişsel Değişiklikler: Bilişsel Davranışçı Terapide ilk adım, bireyin kendi düşüncelerini ve inançlarını tanımlamasıdır. Bu süreçte birey, olumsuz düşüncelerini tanımaya başlar ve bu düşüncelerin nasıl daha olumlu hale getirilebileceğini öğrenir.

Davranışsal Değişiklikler: Düşüncelerdeki bu olumlu değişiklikler, bireyin davranışlarında da olumlu değişikliklere yol açar. Birey, olumsuz davranışlarını fark etmeye başlar ve bu davranışları değiştirmek için ne yapması gerektiğini öğrenir.

Bilişsel Davranışçı Terapinin Uygulamaları

Bilişsel Davranışçı Terapi, birçok farklı rahatsızlık için etkili bir tedavi yöntemidir. Özellikle anksiyete, depresyon, panik bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk gibi rahatsızlıklarda oldukça başarılı sonuçlar alınmıştır.

Anksiyete: Bilişsel Davranışçı Terapi, bireyin anksiyete belirtilerini tanımasına ve bu belirtilerle başa çıkmasına yardımcı olur. Birey, endişe verici düşüncelerini tanır ve bu düşünceleri nasıl kontrol edebileceğini öğrenir.

Depresyon: Bilişsel Davranışçı Terapi, depresyon belirtilerini azaltmada oldukça etkilidir. Birey, olumsuz düşüncelerini nasıl değiştirebileceğini öğrenir ve bu sayede depresyon belirtileri azalır.

Bilişsel Davranışçı Terapinin Avantajları

Bu tedavi yönteminin birçok avantajı vardır:

  • Kısa süreli bir tedavidir: Bilişsel Davranışçı Terapi, genellikle kısa süreli bir tedavi yöntemidir. Bu sayede birey, kısa süre içerisinde olumlu sonuçlar almaya başlar.
  • Uygulamalıdır: Bilişsel Davranışçı Terapi, bireye gerçek hayatta karşılaştığı problemlerle başa çıkmak için pratik araçlar sunar.
  • Bireyselleştirilmiştir: Her bireyin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir tedavi planı hazırlanır.

Sır Psikoloji

Günümüzde yaşam koşullarının hızla değişmesi, bireyleri psikolojik, sosyal ve akademik yönden pek çok sorunla yüz yüze getirmektedir. Sorunlarımızla başa çıkabilmek için yalnızca kişisel gayretlerimiz yeterli gelememekte profesyonel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Bizler bu ihtiyacı fark edip 2016 yılında Sır Psikoloji Aile Danışma Merkezini kurduk.Kurumumuz T.C. Kayseri Valiliği tarafından ruhsatlandırılmış Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bir kurumdur.

Amacımız, bireylerin yaşam kalitelerini artmasını sağlayıp, bireysel iyilik hallerine, psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak bunun içinde Psikoloji biliminin bilgi ve birikimlerini danışanlarımızın hizmetine sunmaktır.

Copyright by Sır Psikoloji 2020. All rights reserved.