Blog

Sır Psikoloji

Blog

Kisilik-Bozukluklari-Tani-Tedavi-ve-Destek-1200x810.jpg

27 Mart 2024 Sır Psikoloji

Kişilik bozuklukları, bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarında istikrarlı ve anormal özellikler sergileyen ciddi mental sağlık durumlarıdır. Bu yazıda, kişilik bozukluklarının tanı, tedavi ve destek süreçlerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Bu karmaşık konuyu anlamak, kişilik bozukluklarıyla başa çıkma yöntemlerini anlamak ve toplumsal farkındalığı artırmak adına bu yazıyı sunuyoruz.

Kişilik Bozuklukları Nedir?

 1. Tanım ve Sınıflandırma: Kişilik bozuklukları, bireylerin düşünce tarzları, duygusal tepkileri ve ilişki kurma becerilerinde sapmaların olduğu durumları ifade eder. DSM-5’e göre farklı alt tipleri bulunmaktadır.
 2. Temel Belirtiler: Bu bozukluklarda temel belirtiler arasında duygusal dengesizlik, ilişki zorlukları, düşünce sapmaları ve kimlik bütünlüğünde sorunlar bulunabilir.

Kişilik Bozukluklarının Alt Türleri

 1. Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB): Duygusal dalgalanmalar, kimlik belirsizliği ve ilişki problemleri ile karakterizedir.
 2. Narsistik Kişilik Bozukluğu (NKB): Aşırı özsaygı, başkalarını manipüle etme isteği ve empati eksikliği gibi özelliklere sahiptir.
 3. Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu (OKB): Mükemmeliyetçilik, kontrol takıntısı ve esneklik eksikliği gibi belirtileri içerir.

Kişilik Bozukluklarının Tanısı

 1. Uzman Değerlendirmesi: Kişilik bozukluklarının tanısı, genellikle bir uzman psikiyatrist veya psikolog tarafından kapsamlı bir değerlendirme ile konulur.
 2. DSM-5 Kriterleri: Amerikan Psikiyatri Birliği’nin Tanı ve İstatistik El Kitabı (DSM-5), kişilik bozukluklarının tanı kriterlerini belirler.

Kişilik Bozukluklarının Tedavisi

 1. Psikoterapi: Kişilik bozukluklarının tedavisinde psikoterapi, bireyin düşünce ve davranışlarını anlamasına yardımcı olur.
 2. İlaç Tedavisi: Bazı durumlarda, belirtileri hafifletmek veya yönetmek için antidepresanlar, anksiyolitikler veya antipsikotik ilaçlar kullanılabilir.
 3. Destek Grupları: Kişilik bozukluğu olan bireyler, destek gruplarına katılarak benzer deneyimlere sahip diğer insanlarla iletişim kurabilir ve destek alabilirler.

Kişilik Bozukluklarıyla Başa Çıkma Yöntemleri

 1. Bireysel Farkındalık: Birey, kişilik özelliklerini anlamalı ve kabullenmelidir. Farkındalık, değişim için bir adımdır.
 2. Empati Geliştirme: Empati, ilişkileri güçlendirebilir. Bireyler, başkalarının duygusal deneyimlerini anlamak için çaba göstermelidir.

Kişilik Bozukluklarıyla Başa Çıkan Ünlüler

 1. Winona Ryder: BPD (Borderline Kişilik Bozukluğu) ile mücadele eden ünlü oyuncu Winona Ryder, açıklamalarında terapinin hayatını nasıl olumlu yönde etkilediğini paylaşmıştır.
 2. Elon Musk: Narsistik kişilik özellikleriyle bilinen Elon Musk, başarıları ve liderlik tarzıyla tanınır.

Kişilik bozuklukları, karmaşık ve geniş bir konu olup, bireylerin hayatlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Bu yazıda, kişilik bozukluklarının tanısı, tedavisi ve destek süreçleri detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Umarız ki bu bilgiler, kişilik bozukluklarıyla ilgili farkındalığı artırır ve bu konuda yardıma ihtiyaç duyan bireylere rehberlik eder.


Dikkat-Eksikligi-ve-Hiperaktivite-Bozuklugu-Tani-ve-Tedavi-e1706888716668.jpg

26 Mart 2024 Sır Psikoloji

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocukluktan yetişkinliğe kadar geniş bir yaş grubunu etkileyen bir nörolojik bozukluktur. Bu yazıda, DEHB’nin tanısı, belirtileri, nedenleri ve etkili tedavi yöntemleri üzerine derinlemesine bir inceleme yapacağız. Ayrıca, DEHB’nin hayat üzerindeki geniş kapsamlı etkilerini anlayarak, bu bozukluğa sahip bireylerin yaşam kalitesini artırmak için neler yapılabileceğini ele alacağız.

DEHB Nedir?

 1. DEHB’nin Temel Özellikleri: DEHB, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtü kontrolü zorlukları ile karakterizedir. Bireylerin günlük yaşantılarına olumsuz etkileri olabilir ve çeşitli yaşam alanlarını etkileyebilir.
 2. DEHB’nin Alt Türleri: DEHB’nin üç alt türü vardır: sadece dikkat eksikliği, sadece hiperaktivite-impulsivite ve karma tip. Her alt tip, bireyin belirtilerini farklı şekillerde gösterir.

DEHB’nin Belirtileri ve Tanısı

 1. Dikkat Eksikliği Belirtileri: Dikkat eksikliği belirtileri arasında dikkati dağılma, görevlere odaklanma zorluğu ve unutkanlık bulunur.
 2. Hiperaktivite Belirtileri: Hiperaktivite belirtileri, aşırı hareketlilik, yerinde duramama ve sürekli bir enerji patlaması olarak kendini gösterebilir.
 3. Dürtü Kontrolü Zorlukları: DEHB’li bireyler, düşünmeden hareket etme, sırasını bekleyememe gibi dürtü kontrolü zorlukları yaşayabilir.
 4. DEHB’nin Tanısı: DEHB tanısı, genellikle bir klinik psikolog veya psikiyatrist tarafından yapılır. Çocuklarda ve gençlerde DSM-5 kriterlerine göre tanı konurken, yetişkinlerde tanı koymak daha karmaşık olabilir.

DEHB’nin Nedenleri ve Risk Faktörleri

 1. Genetik Faktörler: Aile geçmişinde DEHB olan bireylerin, bu bozukluğu geliştirme riski daha yüksektir. Genetik faktörlerin rolü büyük önem taşır.
 2. Beyin Kimyası ve Yapısı: Beyindeki dopamin ve norepinefrin gibi kimyasalların dengesizliği, DEHB’nin nedenlerinden biri olarak düşünülür. Beyin yapısal farklılıklar da rol oynayabilir.
 3. Hamilelik ve Doğum Komplikasyonları: Prematüre doğum, düşük kilolu doğum ve hamilelik sırasında maruz kalınan bazı faktörler, DEHB riskini artırabilir.

DEHB’nin Etkileri ve Yaşam Üzerindeki Yansımaları

 1. Eğitim Alanındaki Etkiler: DEHB’li bireyler, öğrenme zorlukları, dikkat eksikliği nedeniyle düşük akademik başarı ve sınıf içindeki sosyal etkileşim zorlukları yaşayabilir.
 2. İş Alanındaki Etkiler: Yetişkinlerde DEHB, iş performansını etkileyebilir. Organize olma, görevlere odaklanma ve zaman yönetimi gibi beceri eksiklikleri, iş yaşamında sorunlara yol açabilir.
 3. Sosyal ve İlişkisel Etkiler: DEHB, sosyal ilişkiler üzerinde de etkilidir. İmpulsivite ve sosyal etkileşimde zorluklar, bireyler arası ilişkileri olumsuz etkileyebilir.

DEHB Tedavi Yöntemleri ve Yaklaşımları

 1. İlaç Tedavisi: DEHB’nin tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaçlar arasında stimulanlar ve non-stimulanlar bulunur. İlaç tedavisi, belirtileri kontrol altına almaya yardımcı olabilir.
 2. Psikososyal Terapiler: Kognitif davranış terapisi, eğitim programları ve aile terapisi gibi psikososyal yaklaşımlar, DEHB’nin yönetiminde önemli rol oynar.
 3. Eğitim ve Destek Hizmetleri: DEHB’li bireylere özel eğitim ve destek hizmetleri, akademik ve sosyal başarılarını artırmak için önemlidir.

DEHB ile Başa Çıkma ve Öneriler

 1. Bireysel Farkındalık Geliştirme: DEHB’li bireylerin kendi özelliklerini anlamaları ve kabullenmeleri, başa çıkma sürecinde önemlidir.
 2. Aile Desteği: Aileler, DEHB’li çocuklarıyla uyum içinde yaşamak için eğitim alabilir ve destek gruplarına katılabilir.
 3. Çevresel Düzenlemeler: Okul ve iş ortamlarında çevresel düzenlemeler, DEHB’li bireylerin daha iyi odaklanmalarına ve başarılı olmalarına yardımcı olabilir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, multidisipliner bir yaklaşım gerektiren bir durumdur. Tanı, tedavi ve destek süreçlerinde uzmanlardan yardım almak önemlidir. Bu bozuklukla yaşayan bireyler, uygun tedavi ve destekle daha sağlıklı ve başarılı bir yaşam sürebilirler.


Sır Psikoloji

Günümüzde yaşam koşullarının hızla değişmesi, bireyleri psikolojik, sosyal ve akademik yönden pek çok sorunla yüz yüze getirmektedir. Sorunlarımızla başa çıkabilmek için yalnızca kişisel gayretlerimiz yeterli gelememekte profesyonel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Bizler bu ihtiyacı fark edip 2016 yılında Sır Psikoloji Aile Danışma Merkezini kurduk.Kurumumuz T.C. Kayseri Valiliği tarafından ruhsatlandırılmış Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bir kurumdur.

Amacımız, bireylerin yaşam kalitelerini artmasını sağlayıp, bireysel iyilik hallerine, psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak bunun içinde Psikoloji biliminin bilgi ve birikimlerini danışanlarımızın hizmetine sunmaktır.

Copyright by Sır Psikoloji 2020. All rights reserved.