Blog

Sır Psikoloji

Blog

Ergenlerde-Anksiyete-Bozuklugu-ve-Tedavi-Yontemleri.webp

27 Ocak 2024 Sır Psikoloji

Ergenlik dönemi, bireyin fiziksel ve duygusal olarak büyük değişimler yaşadığı bir evredir. Bu süre zarfında, birçok genç anksiyete bozuklukları ile karşılaşabilir. Bu yazıda, ergenlerde yaygın olarak görülen anksiyete bozukluklarına odaklanacak ve etkili tedavi yöntemlerini ele alacağız.

Anksiyete Bozukluğu Nedir?

Anksiyete bozukluğu, kişinin günlük yaşamını etkileyen aşırı endişe ve korku hissettiği bir durumdur. Ergenlik döneminde, bu bozuklukların görülme sıklığı artmaktadır.

Anksiyete Bozukluğu Türleri ve Belirtileri

Ergenlerde yaygın olarak görülen anksiyete bozukluğu türleri arasında genel anksiyete bozukluğu (GAB), sosyal anksiyete bozukluğu ve panik bozukluk bulunmaktadır. Her bir bozukluğun belirtileri detaylı bir şekilde incelenecek.

Ergenlik Döneminde Anksiyetenin Artma Nedenleri

Ergenlik döneminde anksiyete bozukluklarının sıklığının artmasının arkasındaki nedenler, biyolojik, psikososyal ve çevresel faktörlerle ilişkilidir. Bu faktörlerin anlaşılması, etkili bir tedavi planının oluşturulmasına yardımcı olabilir.

Aile İçinde Anksiyete ile Başa Çıkma Stratejileri

Ergenlerde anksiyete bozukluğuyla başa çıkma sürecinde, ailelerin oynadığı rol büyük önem taşır. Aile içinde anksiyeteyi yönetme stratejileri detaylı bir şekilde ele alınacak.

Açık iletişim kurma

  • Duyguları Paylaşma: Aile üyeleri arasında duyguların açıkça ifade edilmesi ve ergenin endişelerini paylaşma ortamı yaratma.
  • Aile İçi Toplantılar: Ailecek düzenli olarak yapılan toplantılarla, herkesin hislerini ifade etmesine ve sorunları konuşmasına fırsat verme.

Destek sağlama ve anlayış gösterme

  • Ergene Empatiyle Yaklaşma: Anksiyete yaşayan ergenin hislerine empatiyle yaklaşma ve anlayış gösterme.
  • Profesyonel Yardım Alma Sürecinde Destek: Aile içindeki bireylerin, ergenin profesyonel yardım alması sürecinde destek olma.

Profesyonel Yardım ve Tedavi Yöntemleri

Ergenlerde anksiyete bozukluğunu yönetmek için profesyonel yardım alma ve etkili tedavi yöntemleri hakkında bilgi sağlanacak.

Psikoterapi (Konuşma Terapisi)

  • Bilişsel Davranış Terapisi (BDT): Ergenin düşünce kalıplarını anlamasına ve olumsuz düşünce modellerini değiştirmesine odaklanan etkili bir terapi.
  • Duygusal Odaklı Terapiler (DOT): Ergenin duygusal zorluklarına odaklanarak, daha sağlıklı bir duygusal denge kurmasına yardımcı olma.

İlaç tedavisi

Antidepresanlar ve Anksiyolitikler: Profesyonel tarafından önerilen ilaçlarla, belirli durumlarda semptomları hafifletme.

Aile terapisi ve grup terapileri

  • Aile İçi İletişimi Güçlendirme: Aile terapisi ile aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi.
  • Ergenler İçin Destek Grupları: Ergenlerin benzer durumlarla başa çıkan diğer gençlerle etkileşime girmesini sağlayan grup terapileri.

Ergenlerde Anksiyete ile Baş Etme Stratejileri

Ergenlere, anksiyete ile baş etmelerine yardımcı olacak etkili stratejiler hakkında bilgi verilecek.

Yoga ve meditasyon

Stres Yönetimi: Yoga ve meditasyon gibi tekniklerle, stresle başa çıkma becerilerini geliştirme.

Fiziksel aktivitelerin rolü

Sporda Rahatlama: Fiziksel aktivitelerin anksiyete üzerindeki olumlu etkileri ve düzenli egzersizin önemi.

Sanat ve müzik terapisi

İfade Edici Sanatlar: Sanat ve müzik terapisi ile duyguları ifade etme ve rahatlama.


Sır Psikoloji

Günümüzde yaşam koşullarının hızla değişmesi, bireyleri psikolojik, sosyal ve akademik yönden pek çok sorunla yüz yüze getirmektedir. Sorunlarımızla başa çıkabilmek için yalnızca kişisel gayretlerimiz yeterli gelememekte profesyonel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Bizler bu ihtiyacı fark edip 2016 yılında Sır Psikoloji Aile Danışma Merkezini kurduk.Kurumumuz T.C. Kayseri Valiliği tarafından ruhsatlandırılmış Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bir kurumdur.

Amacımız, bireylerin yaşam kalitelerini artmasını sağlayıp, bireysel iyilik hallerine, psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak bunun içinde Psikoloji biliminin bilgi ve birikimlerini danışanlarımızın hizmetine sunmaktır.

Copyright by Sır Psikoloji 2020. All rights reserved.