Blog

Sır Psikoloji

Blog

Narsisistik-Kisilik-Bozuklugu-ve-Tedavi-Stratejileri-1200x628.jpg

25 Ocak 2024 Sır Psikoloji

Narsisistik Kişilik Bozukluğu (NKB), bireylerin aşırı bir özsaygıya, empati eksikliğine ve başkalarını sömürme eğilimine sahip olduğu bir kişilik bozukluğudur. Bu yazıda, Narsisistik Kişilik Bozukluğu’nun derinlemesine bir analizi ve etkili tedavi stratejileri üzerine odaklanacağız.

Narsisistik Kişilik Bozukluğu Nedir?

NKB, bireyin kendi önemini abartması, başkalarını küçümsemesi ve sürekli övgüye ihtiyaç duyması gibi belirgin özelliklere sahip bir kişilik bozukluğudur. Bu bireyler genellikle empati eksikliği gösterir ve ilişkilerinde sorunlar yaşarlar.

NKB Belirtileri ve Tanı Kriterleri

Narsisistik Kişilik Bozukluğu olan bireylerin gösterdiği belirtiler arasında sürekli hayranlık beklemek, kendi başarılarını abartmak ve diğer insanları manipüle etme eğilimi bulunmaktadır. DSM-5’e göre, NKB tanısı koymak için belirli kriterlere uyulması gerekmektedir.

Narsisistik Kişilik Bozukluğu Türleri

NKB’nun farklı türleri vardır ve her biri farklı özelliklere sahiptir. Bu türleri anlamak, uygun tedavi stratejilerini belirlemede önemlidir. Örneğin, çekingen narsisist ve açık narsisist gibi alt türler incelenebilir.

NKB’nun Altında Yatan Nedenler

Narsisistik Kişilik Bozukluğu’nun ortaya çıkmasında genetik faktörler, çocukluk travmaları ve aile dinamikleri gibi çeşitli etkenler rol oynayabilir. Bu faktörleri anlamak, bireyin geçmişini ve yaşam deneyimlerini değerlendirmede önemlidir.

NKB’nın Toplumsal Etkileri ve İlişkiler Üzerindeki Etkisi

Narsisistik bireylerin toplumsal ilişkilerde yarattığı etkileri anlamak, hem bireyler hem de toplum için önemlidir. Bu bozukluğun, iş ortamlarında ve aile içinde nasıl etkili olduğunu değerlendirmek, daha geniş bir bakış açısı sunar.

Narsisistik Kişilik Bozukluğu İle Başa Çıkma Yolları

NKB ile başa çıkmak, hem bireyler hem de toplum için önemlidir. Bu bölümde, bu bozuklukla baş etme stratejileri, hem bireyin kendisi için hem de çevresi için sağlıklı ilişkiler kurma açısından ele alınacaktır.

Bireyin kendi farkındalığını artırması

NKB’li bireyler için tedavi süreci, öncelikle kendi davranışlarını ve düşünce kalıplarını fark etmelerini gerektirir. Bu bilinç düzeyi, değişim için bir ilk adımı temsil eder.

Empati geliştirme çalışmaları

Empati eksikliği, NKB’li bireylerin ilişkilerinde sorun yaratır. Terapi sürecinde, empati geliştirme çalışmaları, bireyin başkalarının duygularını anlamasına yardımcı olabilir.

Grup terapisi ve destek gruplarına katılım

Grup terapisi, NKB’li bireylerin benzer durumlarla başa çıkan diğer insanlarla etkileşim kurmalarına yardımcı olabilir. Destek grupları, duygusal destek ve paylaşım sağlar.

Narsisistik Kişilik Bozukluğu Tedavi Yöntemleri

NKB’nın etkili bir şekilde tedavi edilmesi için farklı terapi yöntemleri kullanılabilir. Bu bölümde, Narsisistik Kişilik Bozukluğu tedavisi için en etkili stratejiler incelenecektir.

Bilişsel davranış terapisi (BDT)

BDT, bireyin düşünce kalıplarını anlamasına ve olumsuz davranışlarını değiştirmesine odaklanır. Bu terapi, NKB’li bireyin kendini daha sağlıklı bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Psikanaliz ve derinlemesine analiz

Psikanaliz, NKB’nın altında yatan bilinçdışı düşünce kalıplarını anlamak için kullanılabilir. Bu, bireyin kök nedenlere ulaşmasına ve değişim için temel oluşturabilir.

Duygusal odaklı terapiler

Duygusal odaklı terapiler, NKB’li bireyin duygusal zorluklarına odaklanarak daha sağlıklı bir duygusal düzen kurmalarına yardımcı olabilir.


borderline-kisilik-bozuklugu-pic-01.jpg

30 Kasım 2018 Sır Psikoloji0

Kapalılık, sevilmede övülmede aşırı istek, kendi güç ve bilgi düzeyinde aşırı mükemmeliyetçilik, güçlü fantaziler, ödüle karşı aşırı tutku ve başkalarının zamanını önemsememe gibi özellikleri vardır. Anlamsız beklentileri ve iyiyi güzeli hak ettiklerine karşı inançları sonsuzdur. Başkalarına karşı empatiden yoksun oldukları için çok acımasız eleştirel ve saygısız davranabilirler.10 Kasım 2018 Sır Psikoloji0

Kapalılık, sevilmede övülmede aşırı istek, kendi güç ve bilgi düzeyinde aşırı mükemmeliyetçilik, güçlü fantaziler, ödüle karşı aşırı tutku ve başkalarının zamanını önemsememe gibi özellikleri vardır. Anlamsız beklentileri ve iyiyi güzeli hak ettiklerine karşı inançları sonsuzdur. Başkalarına karşı empatiden yoksun oldukları için çok acımasız eleştirel ve saygısız davranabilirler.


narsist-kisiler-01.jpg

31 Ekim 2018 Sır Psikoloji0

Kapalılık, sevilmede övülmede aşırı istek, kendi güç ve bilgi düzeyinde aşırı mükemmeliyetçilik, güçlü fantaziler, ödüle karşı aşırı tutku ve başkalarının zamanını önemsememe gibi özellikleri vardır. Anlamsız beklentileri ve iyiyi güzeli hak ettiklerine karşı inançları sonsuzdur. Başkalarına karşı empatiden yoksun oldukları için çok acımasız eleştirel ve saygısız davranabilirler.


histrionik_kisilik_bozuklugu_resim-01.jpg

19 Ekim 2018 Sır Psikoloji0

Kurallara uymayan ve suç sayılacak davranışlar gösteren kişiliklerdir. Bu kişilerin çocukluk çağlarına baktığımızda yalancılık, hırsızlık, kavgacılık, evden kaçma davranışları gösterir ve sık sıık karakolluk olur suçu suç olduğu için işlerler


antisosyal-resim-01.jpg

15 Ekim 2018 Sır Psikoloji0

Kurallara uymayan ve suç sayılacak davranışlar gösteren kişiliklerdir. Bu kişilerin çocukluk çağlarına baktığımızda yalancılık, hırsızlık, kavgacılık, evden kaçma davranışları gösterir ve sık sıık karakolluk olur suçu suç olduğu için işlerler


Sır Psikoloji

Günümüzde yaşam koşullarının hızla değişmesi, bireyleri psikolojik, sosyal ve akademik yönden pek çok sorunla yüz yüze getirmektedir. Sorunlarımızla başa çıkabilmek için yalnızca kişisel gayretlerimiz yeterli gelememekte profesyonel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Bizler bu ihtiyacı fark edip 2016 yılında Sır Psikoloji Aile Danışma Merkezini kurduk.Kurumumuz T.C. Kayseri Valiliği tarafından ruhsatlandırılmış Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bir kurumdur.

Amacımız, bireylerin yaşam kalitelerini artmasını sağlayıp, bireysel iyilik hallerine, psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak bunun içinde Psikoloji biliminin bilgi ve birikimlerini danışanlarımızın hizmetine sunmaktır.

Copyright by Sır Psikoloji 2020. All rights reserved.