Blog

Sır Psikoloji

Blog

Iliskilerde-Guven-ve-Baglilik-1200x800.jpg

19 Şubat 2024 Sır Psikoloji

İlişkilerdeki temel unsur olan güven ve bağlılık, sağlıklı bir ilişkinin anahtar öğeleridir. Bu makalede, bu iki önemli kavramın ilişkilerdeki rolünü, önemini ve güçlendirmek için kullanılabilecek stratejileri ele alacağız.

Güvenin Temelleri

Karşılıklı iletişim ve anlayış

 • Açık İletişim: Güvenin temelinde yatan açık iletişim stratejileri.
 • Empati: Partnerin duygularını anlama ve empatik iletişimin önemi.

Güven oluşturma süreci

 • Sürekli Olumlu Deneyimler: Güvenin oluşturulmasında sürekli olumlu deneyimlerin rolü.
 • Tutarlılık: Davranışların tutarlılığı ve güveni sağlama süreci.

Bağlılığın Güçlenmesi

Ortak hedefler belirleme

 • Ortak Gelecek Planları: İlişkiyi güçlendirmek için birlikte oluşturulan hedefler.
 • Birlikte Büyüme: İlişki içinde bireysel ve ortak gelişim hedefleri.

Paylaşılan deneyimlerin önemi

 • Birlikte Zaman Geçirme: Ortak aktiviteler ve birlikte geçirilen zamanın bağlılığı artırması.
 • Anı Yaşama: Paylaşılan anıların ilişki üzerindeki etkisi.

İlişkilerde Zorlukların Üstesinden Gelme

Güven eksikliği ile başa çıkma

 • İletişimde Şeffaflık: Güven eksikliği durumunda şeffaf iletişim stratejileri.
 • Geçmişle Yüzleşme: Güveni güçlendirmek için geçmişle yüzleşme adımları.

Bağlılığı artırma yolları

 • Romantizmi Canlı Tutmak: İlişkiye romantizm katan stratejiler.
 • İlişkiyi Canlı Tutma: Monotonluğa karşı ilişkiyi canlı tutma yöntemleri.

İlişkide Güçlü Bir Bağ Oluşturmanın Avantajları

Duygusal destek ve güvenlik

 • Duygusal Güvenlik: İlişkinin sağladığı duygusal güven ve destek.
 • Paylaşılan Sorumluluklar: Birbirine duygusal ve pratik destek sağlamada ortak sorumluluklar.

Uzun vadeli mutluluk

 • Uzun Vadeli Planlar: İlişkinin uzun vadeli mutluluğa yönelik planlar yapması.
 • Çözüme Odaklanma: Sorunları birlikte çözme ve birbirine destek olma.

Zor Anlarda Birbirinize Destek Olma

Kriz anlarında birlikte durma

 • Dayanışma: İlişkiyi güçlendirmek adına kriz anlarında birbirine destek olma.
 • İletişimde Kalma: Zor anlarda etkili iletişim stratejileri.

Sır Psikoloji

Günümüzde yaşam koşullarının hızla değişmesi, bireyleri psikolojik, sosyal ve akademik yönden pek çok sorunla yüz yüze getirmektedir. Sorunlarımızla başa çıkabilmek için yalnızca kişisel gayretlerimiz yeterli gelememekte profesyonel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Bizler bu ihtiyacı fark edip 2016 yılında Sır Psikoloji Aile Danışma Merkezini kurduk.Kurumumuz T.C. Kayseri Valiliği tarafından ruhsatlandırılmış Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bir kurumdur.

Amacımız, bireylerin yaşam kalitelerini artmasını sağlayıp, bireysel iyilik hallerine, psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak bunun içinde Psikoloji biliminin bilgi ve birikimlerini danışanlarımızın hizmetine sunmaktır.

Copyright by Sır Psikoloji 2020. All rights reserved.