Blog

Sır Psikoloji

Blog

TMS-nedir-e1698691343836.jpeg

30 Ekim 2023 Sır Psikoloji

TMS veya Transkraniyal Manyetik Stimülasyon, günümüzde yaygın olarak kullanılan bir tedavi yöntemidir. Beyin üzerinde manyetik alanlar kullanılarak belirli nörolojik sorunları tedavi etmek için geliştirilen bir tekniktir. Bu yöntemde, beynin belirli bölgelerine manyetik alanlar gönderilir ve bu, sinir hücrelerini uyararak çeşitli tedavilerde yardımcı olur.

TMS Nasıl Çalışır?

TMS, manyetik alanların kullanımıyla çalışır. Bu yöntemde, özel bir cihaz aracılığıyla kafatasının dışından beynin belirli bölgelerine yoğun manyetik alanlar gönderilir. Bu manyetik alanlar, beyindeki sinir hücrelerini etkiler ve bu sayede nörolojik işlevleri değiştirebilir. TMS’nin mekanizması, belirli bir bölgedeki nöronları uyararak veya inhibe ederek beyin aktivitesini düzenlemeye dayanır.

TMS cihazları genellikle elektromanyetik bobinlerden oluşur. Bu bobinler, manyetik alanları belirli bir beyin bölgesine odaklayabilmek için tasarlanmıştır. Uygulama süresi ve sıklığı, tedavinin türüne ve amaçlarına bağlı olarak değişebilir.

TMS Hangi Durumlarda Kullanılır?

TMS, çeşitli nörolojik ve ruhsal durumların tedavisinde kullanılır. Başlıca kullanım alanları arasında depresyon, migren, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), şizofreni, Parkinson hastalığı, posttravmatik stres bozukluğu (PTSD) ve kronik ağrı gibi durumlar yer alır. Özellikle, ilaçlara dirençli depresyon vakalarında TMS tercih edilen bir seçenek olabilir.

TMS’nin Avantajları ve Dezavantajları

TMS’nin bazı önemli avantajları vardır. Öncelikle, ilaç tedavisine dirençli durumlarda etkili bir seçenek olabilir. Ayrıca, TMS genellikle yan etkileri minimal olan bir tedavi yöntemidir ve hasta için rahat bir süreç sunabilir. Bununla birlikte, her tedavi yönteminin olduğu gibi TMS’nin de bazı dezavantajları bulunur. Örneğin, etkileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve bazı durumlarda etkisi belirgin olmayabilir.

TMS Tedavisi Süreci

TMS tedavisi genellikle birkaç hafta süren bir süreci içerir. Hasta, belirlenen seanslara cihazın başında oturarak veya yatarak tedaviyi alır. Her seans belirli bir sürede gerçekleşir ve genellikle haftada birkaç kez tekrarlanır. Tedavi süreci, kişinin durumuna ve ihtiyacına göre belirlenir.

TMS’nin Geleceği

TMS, sürekli gelişen bir alan olup, gelecekte daha geniş bir yelpazedeki nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilir hale gelebilir. Araştırmalar ve teknolojideki ilerlemelerle birlikte, TMS’nin etkinliği artırılabilir ve daha fazla hastalık için tedavi seçeneği haline gelebilir.


Sır Psikoloji

Günümüzde yaşam koşullarının hızla değişmesi, bireyleri psikolojik, sosyal ve akademik yönden pek çok sorunla yüz yüze getirmektedir. Sorunlarımızla başa çıkabilmek için yalnızca kişisel gayretlerimiz yeterli gelememekte profesyonel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Bizler bu ihtiyacı fark edip 2016 yılında Sır Psikoloji Aile Danışma Merkezini kurduk.Kurumumuz T.C. Kayseri Valiliği tarafından ruhsatlandırılmış Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bir kurumdur.

Amacımız, bireylerin yaşam kalitelerini artmasını sağlayıp, bireysel iyilik hallerine, psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak bunun içinde Psikoloji biliminin bilgi ve birikimlerini danışanlarımızın hizmetine sunmaktır.

Copyright by Sır Psikoloji 2020. All rights reserved.