Blog

Sır Psikoloji

Blog

Zihinsel-Saglikta-Aile-Destek-Gruplarinin-Onemi-1200x801.jpeg

16 Ocak 2024 Sır Psikoloji

Zihinsel sağlık, bireyin genel sağlığına doğrudan etki eden kritik bir faktördür. Bu yazıda, zihinsel sağlık sorunlarıyla başa çıkan bireyler için aile destek gruplarının önemini ele alacağız.

Zihinsel Sağlık ve Aile Dinamikleri

Zihinsel sağlık nedir?

Zihinsel sağlık kavramını anlamak ve neleri içerdiğini keşfetmek.

Aile içinde zihinsel sağlık dinamikleri

 • Aile İçinde Stigma ve Farkındalık: Zihinsel sağlık sorunlarına karşı aile içindeki tutumları incelemek.

Aile Destek Gruplarının Rolü

Destek gruplarının tanımı

Destek gruplarının işlevi ve avantajlarına dair genel bir bakış.

Zihinsel sağlık için aile destek grupları

 • Zihinsel Sağlık Bağlamında Destek Grupları: Zihinsel sağlık sorunlarıyla başa çıkarken aile destek gruplarının özel rolü.

Aile Destek Gruplarının Faydaları

Duygusal destek ve empati

 • Bireyin Duygusal İyileşmesi: Aile destek gruplarının bireyler üzerindeki duygusal etkileri.

Bilgi paylaşımı ve farkındalık artışı

 • Zihinsel Sağlık Hakkında Bilgi: Grup içinde deneyim ve bilgi paylaşımının önemi.

Aile içinde iletişimi güçlendirme

 • Aile İçi İletişim Dinamikleri: Aile destek gruplarının aile içindeki iletişimi nasıl güçlendirdiği.

Aile Destek Gruplarına Katılımın Önündeki Engeller

Toplumsal stigma ve korkular

 • Toplumsal Algılar ve Stigma: Ailelerin destek gruplarına katılımını engelleyen faktörler.

Bilgi eksikliği ve farkındalık sorunları

 • Bilgi Yetersizliği: Aile destek gruplarının varlığına dair eksik farkındalık ve bu sorunun üstesinden gelme yolları.

Başa Çıkma Stratejileri ve Destek Kaynakları

Aile destek gruplarına erişim yolları

 • Ulaşılabilirlik ve Online Destek: Ailelerin destek gruplarına daha kolay ulaşabilmeleri için pratik yöntemler.

Psikolojik profesyonel yardım

 • Profesyonel Yardım ve Terapi: Ailelere sağlanan profesyonel destek ve terapötik seçenekler.

Aile Destek Gruplarıyla İlgili Güncel Konular

Teknolojinin rolü ve online gruplar

 • Dijital Dünyada Aile Destek Grupları: Teknolojinin bu gruplar üzerindeki etkisi.

Topluluk ve kampanya katılımları

 • Farkındalık Artırma İçin Kampanyalar: Zihinsel sağlık konularında topluluk etkinliklerinin rolü.

Sır Psikoloji

Günümüzde yaşam koşullarının hızla değişmesi, bireyleri psikolojik, sosyal ve akademik yönden pek çok sorunla yüz yüze getirmektedir. Sorunlarımızla başa çıkabilmek için yalnızca kişisel gayretlerimiz yeterli gelememekte profesyonel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Bizler bu ihtiyacı fark edip 2016 yılında Sır Psikoloji Aile Danışma Merkezini kurduk.Kurumumuz T.C. Kayseri Valiliği tarafından ruhsatlandırılmış Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bir kurumdur.

Amacımız, bireylerin yaşam kalitelerini artmasını sağlayıp, bireysel iyilik hallerine, psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak bunun içinde Psikoloji biliminin bilgi ve birikimlerini danışanlarımızın hizmetine sunmaktır.

Copyright by Sır Psikoloji 2020. All rights reserved.