Blog

Sır Psikoloji

Blog

Psikologlar-ne-not-alir-1200x675.avif

5 Temmuz 2024 Sır Psikoloji

Psikologlar, danışanlarının ruhsal sağlıklarını korumak ve geliştirmek için çalışan uzman kişilerdir. Terapi seansları sırasında, danışanlar en derin duygularını, düşüncelerini ve geçmiş deneyimlerini psikologlarıyla paylaşırlar. Bu hassas bilgilerin korunması ve etkili bir terapi süreci yürütülebilmesi için psikologların detaylı notlar alması gerekir.

Ayrıca okuyun: Psikolojik Danışmanlıkta Ruhsal Sağlık ve Fiziksel Egzersiz

Psikologların Not Alma Nedenleri

Psikologların not alma uygulamalarının ardında yatan temel sebep, etkili bir terapi süreci yürütmektir. Bu notlar, psikologların danışanlarının durumlarını anlamalarına, tedavi planları oluşturmalarına ve ilerlemeyi takip etmelerine yardımcı olur.

 • Danışanın anlamlandırılması: Psikologlar, danışanlarının anlattıklarından anahtar kelimeler, cümleler ve duygusal ifadeler not alırlar. Bu notlar, danışanın içinde bulunduğu durumu, yaşadığı zorlukları ve sahip olduğu düşünce kalıplarını anlamlandırmak için kullanılır. Örneğin, bir danışan sürekli olarak olumsuz cümleler kuruyorsa, psikolog bu durumu not alarak, olumsuz düşünce kalıplarına müdahale etmek için stratejiler geliştirebilir.

 • Tedavi planı oluşturma: Psikologlar, danışanlarının geçmiş öykülerini, semptomlarını, kişilik özelliklerini ve baş etme becerilerini not alarak, terapi için kişiselleştirilmiş bir plan oluştururlar. Bu plan, danışanın ihtiyaçlarına göre bilişsel davranışçı terapi, psikodinamik terapi, oyun terapisi gibi farklı terapi yaklaşımlarını içerebilir.

 • İlerleme takibi: Psikologlar, seanslar boyunca danışanlarının tepkilerini, duygu durumlarını ve davranışsal değişiklikleri not alarak ilerlemeyi takip ederler. Bu notlar, terapinin etkililiğini değerlendirmek ve gerekirse tedavi planında güncellemeler yapmak için kullanılır.

Psikologların Notlarında Neler Yer Almaz?

Şimdiye kadar psikologların notlarında yer alan unsurları inceledik. Ancak, psikologların kesinlikle not almadığı bazı bilgiler de vardır. Bu durum, danışanların gizliliğinin korunması ve etik ilkeler çerçevesinde hareket etme gerekliliğinden kaynaklanır.

 • Kişisel identifikasyon bilgileri: Psikologlar, danışanlarının adresleri, telefon numaraları, sosyal güvenlik numaraları gibi kişisel identifikasyon bilgilerini not almazlar. Bu bilgiler, danışanın gizliliğinin ihlal edilmesine yol açabilir. Gerekli durumlarda, danışanın rızasıyla acil durum kişilerinin iletişim bilgileri not alınabilir.

 • Siyasi görüşler ve dini inançlar: Psikologlar, danışanlarının siyasi görüşlerini, dini inançlarını veya cinsel yönelimlerini not almazlar. Bu alanlar, danışanın özel hayatına girer ve terapi süreciyle doğrudan ilişkili değildir. Terapi, kişinin inanç sistemlerini yargılamak yerine, içinde bulunduğu duruma uyum sağlamasına yardımcı olmayı amaçlar.

 • İsim ve ayrıntılı tanımlar: Psikologlar, danışanlarının isimlerini notlarında kullanmamaya özen gösterirler. Bunun yerine, danışanları kod numarası veya takma ad ile tanımlayabilirler. Ayrıca, psikologlar tanı koyarken detaylı tıbbi terminoloji kullanmaktan kaçınırlar. Bunun yerine, danışanın yaşadığı zorlukları günlük dille ifade etmeye çalışırlar.

 • İftira ve suçlamalar: Psikologlar, danışanlarının kendileri veya başkaları hakkında yönelttiği suçlamaları veya iftira niteliğindeki ifadeleri not almazlar. Bu durum, yasal süreçlere dahil olmayı gerektirebilir ve terapi ilişkisine zarar verebilir. Psikologlar, danışanlarını suçlamak yerine, bu tür ifadelerin altında yatan duyguları anlamaya çalışırlar.

 • Dikkat dağıtıcı ayrıntılar: Psikologlar, seanslar sırasında danışanlarının söylediği her şeyi not almazlar. Sohbet esnasında geçen günlük olaylar, hava durumu gibi dikkat dağıtıcı ayrıntılar not alınmaz. Bunun yerine, terapi sürecine katkı sağlayan önemli noktalar ve duygusal ifadeler kaydedilir.

Psikologlarla Görüşmelerde Gizlilik Nasıl Sağlanır?

Psikologlarla görüşmelerde gizlilik esastır. Danışanlar, en derin sırlarını ve yaşadıkları zorlukları psikologlarıyla paylaşabilmelidirler. Bu güven ortamının sağlanabilmesi için psikologlar şu etik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalırlar:

 • Gizlilik sözleşmesi: Psikologlar, terapiye başlamadan önce danışanları ile bir gizlilik sözleşmesi imzalayabilirler. Bu sözleşme, danışanın paylaştığı bilgilerin gizli tutulacağını garanti eder.

 • Bilgi paylaşımı sınırları: Psikologlar, danışanlarının rızası olmadan hiçbir bilgiyi üçüncü şahıslarla paylaşamazlar. Ancak, danışanın kendisine veya başkalarına zarar verme ihtimali söz konusuysa veya mahkeme kararıyla bilgi paylaşımı zorunlu hale geldiyse istisnalar bulunabilir.

 • Notların güvenliği: Psikologlar, danışanlarının notlarını güvenli bir şekilde saklamak zorundadırlar. Bu, dijital ortamda şifreleme kullanmayı veya kağıt ortamında dosyaları kilitli dolaplarda tutmayı içerebilir.

 • Danışanın hakları: Psikologlar, danışanlarını sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirmelidirler. Bu haklar, bilgi edinme hakkı, kayıtlara erişim hakkı, terapiyi sonlandırma hakkı gibi çeşitli alanları kapsayabilir.

Danışanlar, psikologlarla görüşmelerde kendilerini güvende hissetmelidirler. Gizlilik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalan psikologlar, danışanlarının sorunlarını çözmelerinde ve ruhsal sağlıklarını korumalarında güvenilir bir yol arkadaşı olurlar.

Psikologların not alma uygulamaları, etkili bir terapi süreci yürütmek ve danışanların gizliliğini korumak için hayati bir yere sahiptir. Bu notlar, psikologların danışanlarının durumlarını anlamalarına, tedavi planları oluşturmalarına ve ilerlemeyi takip etmelerine yardımcı olur. Ancak, psikologlar notlarında yer verdikleri bilgiler kadar, yer vermedikleri bilgiler de önemlidir. Psikologlar, danışanlarının gizliliğini korumak ve etik ilkelerine uymak için kişisel görüşlerini, tanımlanabilir detayları ve yasaklı bilgileri notlarında tutmazlar.

Ayrıca okuyun: Şefkat ve Empati Odaklı Yaklaşımların Önemi


Sır Psikoloji

Günümüzde yaşam koşullarının hızla değişmesi, bireyleri psikolojik, sosyal ve akademik yönden pek çok sorunla yüz yüze getirmektedir. Sorunlarımızla başa çıkabilmek için yalnızca kişisel gayretlerimiz yeterli gelememekte profesyonel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Bizler bu ihtiyacı fark edip 2016 yılında Sır Psikoloji Aile Danışma Merkezini kurduk.Kurumumuz T.C. Kayseri Valiliği tarafından ruhsatlandırılmış Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bir kurumdur.

Amacımız, bireylerin yaşam kalitelerini artmasını sağlayıp, bireysel iyilik hallerine, psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak bunun içinde Psikoloji biliminin bilgi ve birikimlerini danışanlarımızın hizmetine sunmaktır.

Copyright by Sır Psikoloji 2020. All rights reserved.