Blog

Sır Psikoloji

Blog

Algi-ve-Dusunce-Surecleri.jpg

25 Aralık 2023 Sır Psikoloji

Zihinsel evrenimiz, algı ve düşünce süreçleriyle şekillenir. Bu makalede, algının ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve düşünce süreçlerimizin nasıl şekillendiğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Zihinsel evrenimizin karmaşıklığına doğru keyifli bir yolculuğa hazır olun.

Algının Temelleri

Algı nedir?

Algı, çevremizdeki duyusal bilgileri anlama sürecidir. Görsel, işitsel, dokunsal ve diğer duyusal girdiler, algılamamıza neden olan temel unsurlardır.

Algı süreci

Algı süreci, uyaranın algıya dönüştürülmesinden, bilincimize ulaşmasına kadar olan süreci kapsar. Bu süreç, duyu organlarımızın etkileşimi ve beynimizdeki kompleks işlemleri içerir.

Görsel Algı

Görsel algının özellikleri

  • Renk Algısı: Gözlerimiz, renkleri farklı dalga boylarına göre algılar. Renk algısı, çevremizdeki dünyayı anlamamıza büyük katkı sağlar.
  • Şekil Algısı: Nesnelerin ve formların düzenlenmesi, görsel algımızı etkiler. Şekil algısı, nesneleri tanımamızı ve ayırt etmemizi sağlar.
  • Uzaysal Algı: Nesnelerin uzayda nasıl yer aldığını anlamamıza yardımcı olan uzaysal algı, derinlik ve mesafe algımızı belirler.
  • İşitsel Algı

İşitsel Algının Rolü

İşitsel algı, ses dalgalarını algılamamızı sağlar. Konuşma, müzik ve diğer ses formları, işitsel algımızı etkiler.

  • Sesin Yankılanması: Sesin yankılanma süreci, işitsel algının derinliğini ve kaynağını belirlemede önemli bir rol oynar.
  • Frekans Algısı: İşitsel algı, sesin frekansına duyarlıdır. Bu, farklı tonları ayırt etmemize olanak tanır.

Dokunsal Algı

Dokunsal algı, deri yoluyla gelen duyusal bilgileri işler. Dokunma, basınç, sıcaklık gibi duyular, dokunsal algımızı oluşturur.

  • Ağrı Algısı: Ağrı, vücutta bir problem olduğunu belirten önemli bir dokunsal uyarandır. Ağrı algısı, vücudumuzun sağlığını korumamıza yardımcı olur.
  • Dokunma Duyusu: Ciltteki dokunma duyusu, çevremizle etkileşim kurmamıza ve nesneleri hissetmemize olanak tanır.

Düşünce Süreçleri

Düşünce nedir?

Düşünce, bilgiyi anlama, değerlendirme ve yeni bilgiler üretme sürecidir. Düşünce süreçleri, bilişsel fonksiyonlarımızı şekillendirir.

Mantık ve akıl yürütme

Mantık, düşünce süreçlerimizin temelini oluşturur. Akıl yürütme, sorunları çözme ve çıkarımlar yapma becerimizi kapsar.

Duygusal zeka

Duygusal zeka, duygusal durumları anlama, yönetme ve başkalarıyla etkileşimde bulunma yeteneğimizi ifade eder. Bu, sosyal ilişkilerde önemli bir rol oynar.

Algı ve Düşünce Arasındaki Etkileşim

Algı ve karar verme

Algı, karar verme sürecimizi etkiler. Algıladığımız bilgiler, kararlarımızı şekillendirir.

Düşünce ve yaratıcılık

Düşünce süreçleri, yaratıcılığımızı belirler. Yaratıcı düşünce, problem çözme ve yenilikçilikte kilit bir rol oynar.

Algı ve Düşünce Süreçlerini Geliştirmek

Meditasyon ve farkındalık

Meditasyon, zihinsel farkındalığı artırabilir. Düzenli meditasyon, algı ve düşünce süreçlerimizi iyileştirebilir.

Bilgi edinme ve öğrenme

Sürekli bilgi edinme, düşünce süreçlerimizi geliştirebilir. Kitaplar okuma, kurslara katılma gibi aktiviteler, zihinsel kapasitemizi artırabilir.


Sır Psikoloji

Günümüzde yaşam koşullarının hızla değişmesi, bireyleri psikolojik, sosyal ve akademik yönden pek çok sorunla yüz yüze getirmektedir. Sorunlarımızla başa çıkabilmek için yalnızca kişisel gayretlerimiz yeterli gelememekte profesyonel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Bizler bu ihtiyacı fark edip 2016 yılında Sır Psikoloji Aile Danışma Merkezini kurduk.Kurumumuz T.C. Kayseri Valiliği tarafından ruhsatlandırılmış Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bir kurumdur.

Amacımız, bireylerin yaşam kalitelerini artmasını sağlayıp, bireysel iyilik hallerine, psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak bunun içinde Psikoloji biliminin bilgi ve birikimlerini danışanlarımızın hizmetine sunmaktır.

Copyright by Sır Psikoloji 2020. All rights reserved.