Yaygın Anksiyete Bozukluğu Nedir?

Yaygın Anksiyete Bozukluğu hakkında detaylı bilgi almak için yazımızı okuyabilir. Profesyonel destek için Sır Psikoloji'den ranedvu alabilirsiniz

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u161564390/domains/sirpsikoloji.com/public_html/wp-content/themes/medicare/single.php on line 121

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Nedir?

20 Ağustos 2018 0
yaygin-aksiyete-gorsel-01-1200x720.jpg

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Nedir?

Yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) yaşayan kişilerde sürekli ve aşırı bir şekilde olması gerekenden fazla endişe hali görülür. Bu endişe hali kişinin gündelik yaşamını olumsuz yönde etkiler ve bunaltılı dayanılmaz bir hal alır. Bu kişilerde sürekli olumsuzu düşünme ve aşırı endişe genelde aile, iş, para, sağlık gibi konularda görülür. Gündelik hayatımızda hepimiz bu konularda endişe yaşayabiliriz ancak bunun süresinin uzaması, şiddet seviyesinin artması günlük işlerimizi etkiler hale getirmesi sonucu yaygın anksiyete bozukluğu gerçekleşir

Yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk ile beraber anksiyete bozuklukları arasında en çok karşımıza çıkan kaygı bozukluğudur. Yaşam boyu görülme sıklığı %3 – 6 civarlarıdır ve yaşla birlikte artış görülür özellikte yaşlılık döneminde en çok görülen anksiyete bozukluğu yaygın anksiyete bozukluğudur.

 

DSM-5’e göre yaygın anksiyete bozukluğu tanı kriterleri şunlardır;

 • En az altı aylık bir sürenin çoğu gününde bir takım olaylar ya da etkinliklerle (işte ya da okulda başarı gösterebilme gibi) ilgili olarak, aşırı bir kaygı ve kuruntu (kaygılı beklenti) vardır.
 • Kişi, kuruntularını denetim altına almakta güçlük çeker.
 • Bu kaygı ve kuruntuya aşağıdaki altı belirtiden üçü (ya da daha çoğu) eşlik eder. (en azından kimi belirtiler son altı ayın çoğu gününde bulunmuştur) :
 1. Dinginleşememe (huzursuzluk) ya da gergin ya da sürekli diken üzerinde olma.
  2. Kolay yorulma.
  3. Odaklanmada güçlük çekme ya da zihin boşalması.
  4. Kolay kızma.
  5. Kas gerginliği.
  6. Uyku bozukluğu (uykuya dalmakta ya da uykuyu sürdürmekte güçlük çekme ya da dinlendirmeyen,  doyurucu olmayan bir uyku uyuma).
 • Kaygı, kuruntu ya da bedensel belirtiler, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur.
 • Bu bozukluk, bir maddenin (örn. kötüye kullanılabilen bir madde bir ilaç) ya da başka bir sağlık durumunun (örn. hipertiroidi) fizyoloji ile ilgili etkilerine bağlanamaz.
 • Bu bozukluk başka bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanamaz.

Tedavisi

Tedavide hem ilaç hem de psikoterapi birlikte uygulanmaktadır. Orta derecede yaygın anksiyete bozukluğu yaşayan hastalara sadece psikoterapinin yeterli geldiğini gösteren çalışmalar vardır. Yaygın anksiyete bozukluğunda en sık kullanılan terapi yöntemi Bilişsel Davranışçı Terapidir.  Özellikle depresyonunda eşlik ettiği yaygın anksiyete bozukluğunda ilaçtan daha etkili olduğunu gösteren çalışma bulguları vardır.

Yaygın Anksiyete Bozukluğuna Bilişsel Davranuşçı Terapi desteği almak için Sır Psikoloji’den randevu alabilirsiniz.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Sır Psikoloji

Günümüzde yaşam koşullarının hızla değişmesi, bireyleri psikolojik, sosyal ve akademik yönden pek çok sorunla yüz yüze getirmektedir. Sorunlarımızla başa çıkabilmek için yalnızca kişisel gayretlerimiz yeterli gelememekte profesyonel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Bizler bu ihtiyacı fark edip 2016 yılında Sır Psikoloji Aile Danışma Merkezini kurduk.Kurumumuz T.C. Kayseri Valiliği tarafından ruhsatlandırılmış Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel bir kurumdur.

Amacımız, bireylerin yaşam kalitelerini artmasını sağlayıp, bireysel iyilik hallerine, psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak bunun içinde Psikoloji biliminin bilgi ve birikimlerini danışanlarımızın hizmetine sunmaktır.

Copyright by Sır Psikoloji 2020. All rights reserved.